Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimesel lugemisel on 2 eelnõu.

Kultuurikomisjoni algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 muutmise seaduse eelnõu (152 SE) eesmärk on võimaldada ka õpetajatele nimetada oma esindaja koolieelse lasteasutuse hoolekogusse. Kehtiva seaduse kohaselt kuuluvad koolieelse lasteasutuse hoolekogusse lasteasutuse iga rühma vanemate esindaja ja kohaliku omavalitsuse esindaja. Seega ei ole hoolekogu töösse kaasatud õpetajaid, mis erineb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatust.

Keskerakonna fraktsiooni algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (139 SE) suurendab pensioni baasosa määra 300 ja rahvapensioni määra 200 krooni võrra, tõstes pensioni baasosa seega 1373-lt 1673 kroonini ja rahvapensioni 1573-lt 1773 kroonini. Keskmise pensionistaažiga vanaduspensionäri sissetulek suureneks algataja hinnangul seega 3769-lt 4069 kroonini. Sotsiaalkomisjon antud eelnõu ei toetanud.

Päevakord asub siin.

Komisjonides

Keskkonnakomisjoni ja väliskomisjoni ühisistung (kell 14) kliimapoliitika areng nii üleilmses kui ka Eesti kontekstis, käsitletakse muuhulgas nii Kyoto protokolli rakendusperioodi 2008-2012, kui ka 2007. aasta 3.- 14. detsembrini Indoneesias Balil toimunud ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 13. konverentsi ja Kyoto protokolli osaliste 3. konverentsi tulemusi, kutsutud keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, (ruumis L 241).

Maaelukomisjonis – Tori hobuse aretusega seotud küsimused.

Sotsiaalkomisjonis – eriaruanne Euroopa Liidu toetusraha kasutamisest Eestis aastatel 2004-2006.

Kohtumised

Kell 12 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Moldova asevälisministri Valeriu Ostalepiga (ruum L 251).

Kell 14.10 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Eesti Loomakaitse seltsi juhatuse liikmetega.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside