Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on kriminaalpoliitika arutelu ja Riigikogu liikmete avaldus.

1. “Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018” täitmise aruandest 2011. aastal teeb ülevaate justiitsminister Kristen Michal.

2.  Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele Riigikogu 44 liikme  esitatud Riigikogu avalduse “Tunnustuse avaldamine Eesti kodanikele” eelnõu (179 AE), mille eesmärk on tunnustada neid, kes hoolimata natsistlikust või kommunistlikust okupatsioonist ei kaotanud usku iseseisva Eesti Vabariigi väärtustesse ja astusid tegelikke samme Eesti Vabariigi taastamise nimel. Ka mõistetakse avalduses hukka Nõukogude Liidu ja natsionaalsotsialistliku Saksamaa repressiivse poliitika ning nende isikute tegevuse, kes nimetatud režiimide teenistuses on toime pannud inimsusevastaseid kuritegusid, sõltumata nende kodakondsusest ja kuritegude toimepaneku kohast.

Komisjonides (kell 14)

Maaelukomisjonis – teenuste kättesaadavus maapiirkondades;

Põhiseaduskomisjonis Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine; võltsimisvastase kaubanduslepingu (ACTA) juriidilise olemuse ja mõjude arutelu, kutsutud justiitsministeeriumi, välisministeeriumi ning õiguskantsleri esindajad;

Rahanduskomisjonis käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (146 SE); investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (152 SE);

Riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse eelnõu (172 SE), kutsutud kaitseminister Mart Laar; kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (173 SE); kaitseväeteenistuse seadusega seotud Riigikogu koosseisu häälteenamusega vastuvõetud seaduste muutmise seaduse eelnõu (174 SE); ülevaade riigikaitsekomisjoni visiidist Afganistani.

Sotsiaalkomisjonis (kell 13) töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (171 SE), kutsutud sotsiaalminister Hanno Pevkur, Ametiühingute Keskliidu, Tööandjate Keskliidu, TALO ja Töötukassa esindajad;

Väliskomisjonis (kell 13) – arutelu poliitilistest arengutest Soomes pärast 5. veebruaril 2012 toimunud presidendivalimisi, kutsutud Eesti suursaadik Soome Vabariigis Mart Tarmak; välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena täiskogus 21. veebruaril 2012 –valitsuse ettekanne, kutsutud välisminister Urmas Paet; ettepanek otsuse „Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmiseks; Eesti välisesinduste võrgustik – väliskomisjoni arvamuse kujundamine.

Õiguskomisjonis (kell 12) Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega luuakse Euroopa piiride valvamise süsteem (EUROSUR); karistusseadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (140 SE).

Üritused, kohtumised

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Kivimäe Põhikooli õpilastega.

* Riigikogu esimees Ene Ergma on (14.02-15.02) Suurbritannias Cambridge’is, kus ta esineb ettekandega Cambridge’i Ülikooli Teadusühingus.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside