Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung
 
Päevakorras teisel lugemisel on valitsuse algatatud söödaseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (777 SE), mis viib sööda turuleviimise ja kasutamise nõuded kooskõlla EL määrusega ja kehtestab selged nõuded erinevate söötade märgistamise kohta. Ka kehtestatakse regulatsioon imporditava ja kõrgendatud saastumisohuga mitteloomse sööda üle järelevalve teostamiseks. Selleks on eelnõus tehtud muudatus, mille kohaselt teostatakse tõhustatud impordikontrolli kõrgendatud saastumisohuga sööda üle kas piiripunktis või imporditava sööda üle järelevalve teostamise kohas. Lisaks täiendatakse toiduseaduse alusel moodustatud uuendtoidukomisjoni (UTK) koosseisu söödavaldkonna asjatundjatega, sest UTK liikmetel tuleb anda hinnang geneetiliselt muundatud organismidest (GMO) toodetud toodete ning GMOsid sisaldavate või nendest koosnevate toodete ohutuse kohta, mida soovitakse kasutada toiduks ja söödaks.

Komisjonides
 
Majanduskomisjonis (kell 14, ruum L 333) – arutusel on täiskogu istungi päevakorda kavandatud ettekanne Arengufondi tegevusest.

Põhiseaduskomisjonis
(kell 13.15, ruum L332) – riiklikult tähtsa küsimuse riigi ja kohalike omavalitsuste partnerlusest arutelu ettevalmistamine, kutsutud Tartu Ülikooli õigusteooria erakorraline professor Eerik-Juhan Truuväli, Tallinna Tehnikaülikooli kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika õppetooli professor Sulev Mäeltsemees, Tallinna Ülikooli avaliku poliitika professor Georg Sootla, Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituudi direktor Leif Kalev, Tallinna Ülikooli õiguse ja valitsemiskorralduse lektor Sulev Lääne, Eesti Linnade Liidu esimees Taavi Aas, Eesti Maaomavalitsuste Liidu esimees Jüri Landberg, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri ja Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast.

Rahanduskomisjonis
(10 minutit peale täiskogu istungit) – alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (779 SE); plastkotiaktsiisi seaduse eelnõu (722 SE).
 
Riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni väljasõiduistung (kell 14, Kaitseväe peastaap) – informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel sh Afganistanis, Iraagis (NTM), Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas.
 
Sotsiaalkomisjoni ja kultuurikomisjoni ühisistung (kell 10.30, ruum 241) – raport pikapäevarühma ja kooli riikliku õppekava väliste või sellega seotud tegevuste korraldusest; seejärel sotsiaalkomisjonis: ravimiseaduse § 41 muutmise seaduse eelnõu (758 SE).

Õiguskomisjonis
(15 minutit peale täiskogu istungit) – võlaõigusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (761 SE); äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (733 SE).
 
Üritused, kohtumised, assambleed
 
Kell 9.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Eestisse visiidile saabuva Serbia presidendi Boris Tadić’iga.

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Teaduste Akadeemia juhatuse istungil (Akadeemia maja, Kohtu 6).
 
Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja Lääne maavanem Neeme Suur avavad Riigikogu hoone vestibüülis Läänemaa kuu Riigikogus. Kohaletulnud saavad vaadata Tõnis Padu fotonäitust “Läänemaa 20. sajandi arhitektuur”. Esinevad  Vormsi ja Noarootsi folkloorirühmad. Toompea lossi III korrusel eksponeeritakse Edgar Valteri illustratsioone Sten Roosi muinasjuturaamatule.
 
* NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Mati Raidma osaleb (14.09-17.09) Armeenias NATO PA tsiviilmõõtmete komitee liikmena Atlandiülese loodusõnnetuste ja katastroofide koordineerimiskeskuse õppusel.
 
* Lääne-Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts osaleb (12.09-15.09) Prantsusmaal Marseilles Prantsuse kaitsepoliitika konverentsil.
 
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige, ENPA keskkonnakomitee esimees Aleksei Lotman osaleb (13.09-17.09) Prantsusmaal Strasbourgis Berni konventsiooni ekspertide nõupidamisel ning Pariisis ENPA keskkonnakomitee istungil
 
Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside