Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

 

Päevakorras on kolm eelnõu, millest 2 on esimesel ja 1 teisel lugemisel

1. Jätkub neljapäeval 9. novembril pooleli jäänud Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Isamaaliidu fraktsiooni ja Res Publica fraktsiooni algatatud sõjahaudade kaitse seaduse eelnõu (1001 SE) esimene lugemine. Eelnõu eesmärk on reguleerida sõjategevuse tagajärjel surnud isikute säilmete kaitset vastavalt Eesti rahvusvahelistele kohustustele. Eelnõu seletuskirja kohaselt võib kohustus sõjahaudade kohaseks tähistamiseks ja austamiseks tingida ka seal paiknevate säilmete ümbermatmise vajaduse olukorras, kus sõjahauad asuvad kohas, mis ei võimalda piisavalt tulemuslikult sõjahaudade ja säilmete väärikat kohtlemist ning mida ei saa käsitleda väärika viimse rahupaigana.

2. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele Vabariigi Presidendi esitatud Riigikogu otsuse “Tarmo Kõutsi kaitseväe juhataja ametist vabastamine” eelnõu (1015 OE), mille heakskiitmisel vabastatakse Tarmo Kõuts ametist.

3. Teisel lugemisel on Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (937 SE), mille eesmärk on viia Euroopa Parlamendi valimine läbi kandidaatide suletud nimekirjade meetodil. Eelnõu kohaselt annaksid valijad Euroopa Parlamendi valimisel oma hääle kas erakonnale (mitte aga tema kandidaatide nimekirjas olevatele konkreetsetele kandidaatidele) või üksikkandidaadile. Kuna hääli saab erakonna kandidaatide nimekiri tervikuna, ei nähta eelnõus ette ka kandidaatide nimekirjas olevate kandidaatide ümberreastamist vastavalt saadud häälte arvule. Valituks osutuvad kandidaadid vastavalt erakonna määratud järjestusele ning nimekirja poolt saavutatud mandaatide arvule.

Komisjonides

Kultuurikomisjonis – elektroonilise side seaduse ja ringhäälinguseaduse muutmise seaduse eelnõu (1024 SE); otsuse “Riigikogu otsuste muutmine seoses ringhäälingunõukogu uue liikme nimetamisega” eelnõu esitamine.

Majanduskomisjonis – riigihangete seaduse eelnõu (816 SE); maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (1013 SE); Euroopa komisjoni aruande ning nõukogu määruse „Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist antavate maaelu arengu toetuste kohta” eelnõu; otsuse „Eesti riikliku turismiarengukava aastateks 2007-2013 kinnitamine” eelnõu (976 OE).

Põhiseaduskomisjonis – avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (935 SE); Riigikohtule arvamuse andmine korruptsioonivastase seaduse § 263 põhiseadusele vastavuse kohta.

Rahanduskomisjonis – riigilõivu seaduse eelnõu (1011 SE);   riigi 2006. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (986 SE); otsuse „Riigi 2005. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu (988 OE).

Riigikaitsekomisjonis – missiooniperede toetusprogramm, perspektiivid, kutsutud Naiskodukaitse esinaine Airi Neve ja kaplan Gustav Kutsar; kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1005 SE).

Sotsiaalkomisjonis – Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (1009 SE); töötajate usaldusisiku seaduse eelnõu (928 SE); töötajate usaldusisiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (973 SE).  

Väliskomisjonis – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse viisasid käsitlevaid ühiseid konsulaarjuhiseid diplomaatilistele ja konsulaaresindustele seoses biomeetria kasutuselevõtmisega ning viisataotluste vastuvõtmise ja menetlemise korraldamise sätete lisamisega, kutsutud Välisministeeriumi esindajad.

Õiguskomisjonis – ohvriabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (980 SE).

Kohtumised, istungid

Kell 13 – sotsiaalkomisjoni esimees Mai Treial ja aseesimees Kadi Pärnits kohtuvad Eesti Patsiendi Esindusühingu esindajatega.

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Toomas Varek kohtub Prantsuse suursaadiku Daniel Labrosse’iga.

* NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Sven Mikser ja liikmed Margus Hanson ning Tiit Matsulevitš osalevad (kuni 19.11) Kanadas Quebecis NATO PA 52. aastaistungil.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Küllo Arjakas osaleb (kuni 15.11) Suurbritannias Londonis ja Manchesteris ENPA migratsiooni-, pagulaste- ja rahvastikukomitee istungil. Toimub kuulamine Ühendkuningriigi asustanud uute kogukondade integratsiooni teemal.

* Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti rühma asepresident Ela Tomson osaleb (kuni 16.11) Ameerika Ühendriikides New Yorgis iga-aastasel parlamentaarsel istungil ÜROs. Teemaks on „Konflikti ennetamine ja rahu tagamine: ÜRO võtmepositsiooni tugevdamine”.

* Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Marko Mihkelson osaleb (kuni 18.11) Prantsusmaal Pariisis ja San Marinos ENPA poliitikakomitee istungitel. Teemadeks on energiavarustuse kasutamine poliitilise survevahendina, inimõiguste ja demokraatia hetkeseis Euroopas, ennetava sõja kontseptsioon ja selle tagajärjed rahvusvahelistele suhetele, Euroopa Nõukogu ja Liibanoni vahelise koostöö võimalused jpm.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside