Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on kolm eelnõud, mis kõik tulevad esimesele lugemisele.

Valitsuse algatatud kaitseväeteenistuse seaduse § 160 muutmise seaduse eelnõuga (843 SE) määratletakse kaitseväelase riidevarustuse mõiste. Eelnõu kohaselt moodustub riidevarustus vormiriietusest, eririidevarustusest, eraldusmärkidest, vooditarvikutest ja lisariidevarustusest. Vormiriietuse kõrval antava eririidevarustuse hulka kuuluvad näiteks seljakotid, kiivrid ja kuulivestid. Lisariidevarustus on kaitseväelasele tagastamise kohustuseta antavad riietuselemendid, mis on vajalikud kaitseväelase vormiriietuse täiendamiseks. Lisariidevarustuseks on näiteks jalatsite sisetallad ja viltsisud. Eraldusmärkide kirjelduse kehtestab kaitseminister oma määrusega.

Res Publica fraktsiooni algatatud riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõuga (807) pakutava muudatuse kohaselt ei maksustata riigilõivuga äriühingute ja välismaa äriühingu filiaalide äriregistrisse kandmist ning tunnistatakse kehtetuks säte, mis näeb nende äriregistrisse kandmise eest ette riigilõivu 500 – 40 000 krooni.

Isamaaliidu fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (810 SE) eesmärk on sätestada lastega peredele selline tulumaksusoodustus, et maksuvabast tulust tulenev soodustus laieneb 2007. aastast ka ühte last kasvatavatele peredele. Eelnõu võimaldab täiendavat maksuvaba tulu iga peres kasvava kuni 17-aastase lapse kohta alates pere esimesest lapsest. Algataja hinnangul vähendaks see seadusemuudatus laekumisi riigieelarvesse 2007. aastal maksimaalselt kuni 900 miljoni krooni ulatuses.

Päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis – metsaseaduse eelnõu (833 SE); keskkonnatasude seaduse § 15 täiendamise seaduse eelnõu (819 SE).

Kultuurikomisjonis – spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (832 SE). Põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava arutelu koos õppekava nõukoguga.

Maaelukomisjonis – info 20. märtsil toimuva EL põllumajandus- ja kalandusnõukogu istungi kohta.

Majanduskomisjonis – liikluskindlustuse seaduse § 22 muutmise seaduse eelnõu (737 SE); eluruumide erastamise seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (856 SE).

Põhiseaduskomisjonis – ühisistungil sotsiaalkomisjoniga: arutusel õiguskantsleri ettekanne nr 2 kollektiivse töötüli lahendamise seaduse § 21 lõike 1 põhiseaduslikkuse kohta.

Rahanduskomisjonis – arutusel käibemaksu kogumise korraldus kaupade impordil.

Sotsiaalkomisjonis – õiguskantsleri ettekanne nr 2 kollektiivse töötuli lahendamise seaduse §21 lõike 1 põhiseaduslikkuse kohta.

Väliskomisjonis – kell 14 ülevaade Ülemaailmse Tasakaalustatud Keskkonna Tagamise Seadusandjate Organisatsiooni (GLOBE) Eesti delegatsiooni tegevusest; kutsutud GLOBE Eesti delegatsiooni liige Jaanus Marrandi. Kandidaat Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Portugali Vabariigis ning samale ametikohale Iirimaal; kutsutud välisministeeriumi kantsler Matti Maasikas ja suursaadikukandidaadid. Kell 15.15 ülevaade olukorrast Valgevenes k.a. 19. märtsil toimuvate presidendivalimiste eel; kutsutud välisministeeriumi 3. poliitikaosakonna peadirektor Simmu Tiik ja sama osakonna 5. büroo II sekretär Kristi Karelshon. Istungist võtavad osa ka Riigikogu liikmed, kes osalevad Valgevene presidendi valimistel vaatlejaina ning Riigikogu ühenduse „Valgevene demokraatliku arengu kaitseks” liikmed.

Õiguskomisjonis – politseiseaduse ja politseiteenistuse seaduse muutmise ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (500 SE); kriminaalmenetluse seadustiku ja ohvriabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (806 SE); riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (808 SE).

Üritused

Kell 16.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Eesti Akadeemiliste Naiste Ühenduse Tallinna osakonna liikmetega (Riigikogu Kalevipoja saalis).

* Riigikogu ENPA delegatsiooni liige Sergei Ivanov osaleb (kuni 14.03) Pariisis ENPA õigusasjade ja inimõiguste komitee töös.

* Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Marko Mihkelson osaleb (kuni 15.03) Pariisis ENPA poliitikakomitee töös.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

[email protected]

Tagasiside