Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on kolme eelnõu esimene lugemine.

1. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele Eesti Vabariigi presidendi algatatud Riigikogu otsuse “Priit Pikamäe Riigikohtu esimehe ametisse nimetamine” eelnõu (416 OE), millega nimetatakse Priit Pikamäe Riigikohtu esimeheks. Otsus jõustub 13. septembril 2013. Riigikogu praeguse esimehe Märt Raski volitused lõpevad  selle aasta 12. septembril.

2. Esimesele lugemisele tuleb Rainer Vakra, Lembit Kaljuvee, Inara Luigase, Deniss Boroditši, Kalle Laaneti ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon algatatud Riiklike peretoetuste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (399 SE), mille eesmärk on laiendada vajaduspõhise peretoetuse saajate ringi peredega, kelle sissetulek ületab suhtelise vaesuse piiri, ent kellele pärast eluasemekulude tasumist jääb kätte summa, mis on allpool toimetulekupiiri. Eelnõuga soovitakse lõpetada olukord, kus osa peresid on vajaduspõhisest peretoetusest ilma jäetud, algataja kinnitusel just need pered, kes seda kõige rohkem vajavad – toimetulekutoetuse taotlejad.

3. Esimesele lugemisel tuleb Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (401 SE), mille eesmärk on osavalla või linnaosa halduskogu mõiste toomine seadusandlikku ruumi ning osavalla või linnaosa vanema ametisse määramise või ametist vabastamise protseduuri sidumine osavalla või linnaosa halduskoguga. Maaelukomisjoni ettepanek on eelnõu tagasi lükata.

Komisjonides (kell 14)

Keskkonnakomisjonis – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse mereala ruumilise planeerimise ja rannikualade integreeritud haldamise raamistik; jäätmeseaduse § 131 muutmise seaduse eelnõu (421 SE).

Kultuurikomisjonis (kell 12) – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE).

Maaelukomisjonis söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (431 SE); Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (432 SE).

Majanduskomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule kiire elektroonilise side võrkude kasutuselevõtukulude vähendamise meetmete kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega muudetakse reisijate lennureisist mahajätmist, lendude tühistamist või pikaajalist hilinemist ning reisijate ja nende pagasi õhuveol lennuettevõtja vastutust puudutavaid ühiseeskirju.

Põhiseaduskomisjonis erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu projekti arutelu; arvamus Riigikohtule riigilõivuseaduse sätete põhiseaduspärasuse.

Rahanduskomisjonis Eesti Panga ülevaade majanduse olukorrast ja finantsstabiilsusest; maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (ruum L 332).

Riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisistung (kell 13) – päevakorras on valitsuse ülevaade Eesti julgeolekupoliitika aluste (2010) elluviimisest, kutsutud välisminister Urmas Paet (ruum L 241).

Sotsiaalkomisjonis taastusravi korraldus.

Väliskomisjonis (kell 12.30) – ülevaade Eesti ja Vene välisministeeriumi vahelisest konsultatsioonikohtumisest, kutsutud välisminister Urmas Paet.

Õiguskomisjonis (kell 13) – väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (375 SE); arvamus Eesti seisukohtade osas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste eelnõudele, millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem ning registreeritud reisijate programm (nn e-piiride pakett); arvamus Riigikohtule täitemenetluse seadustiku § 179 lõikest 2 koosmõjus §-dega 183 ja 261 tuleneva kohtutäituri õiguse määrata lapsega suhtlemise asjas täitmist takistavale vanemale sunniraha põhiseaduslikkuse kohta.

***

Kell 16  arutelu „Muudatused valimissüsteemis ja nende võimalikud tagajärjed“

Sissejuhatava sõnavõtuga esinevad Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimehe  Rait Maruste ja TÜ võrdleva poliitika professor Vello Pettai.

Kell 16.15 – ettekanded

TÜ rahvusvaheliste suhete lektor Rein Toomla  – „Praeguse valimissüsteemi kohendamine – millised on muutused?“

TÜ riigiteaduste instituudi teadur Mihkel Solvak – „Erinevad mandaadid, erinevad saadikud – kompensatsioonimandaatide kaitseks“.

Vello Pettai „Valimisseadus ning parlamendi professionaalsus“

Kell 17.15-18.00 arutelu

Arutelu toimub koostöös Tartu Ülikooli riigiteaduste instituudiga.
Riigikogu teabekeskuses (Toompea 1).

***

Muud üritused ja kohtumised

Kell 13  Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks esindajatega.

Kell 13  Riigikogu aseesimees Jüri Ratas annab ühiskonnaõpetuse tunni Tallinna Kristiine Gümnaasiumis.

Kell 15 – Ene Ergma avab Toompea lossi kunstisaalis noore kunstniku Eleriin Ello maalinäituse „Ja me teeme näo, et neid pole”.

Kell 15 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Tallinna Ülikooli ja Peterburi Riikliku Majandusülikooli tudengitega.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht ja ENPA monitooringukomitee esimees Andres Herkel osaleb (12.05-18.05) infokogumise missioonil Venemaal Moskvas ja Gruusias Tbilisis, Tskhinvalis ning Suhhumis. Visiit on seotud Assamblee resolutsiooniga, kus käsitletakse 2008. aasta Venemaa-Gruusia sõjalise konfliktiga seonduvat.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside