Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on valitsuse EL-poliitika arutelu ja 7 eelnõu, millest 2 on teisel ja 6 esimesel lugemisel.
 
1.Ülevaate Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel annab peaminister Andrus Ansip. Kaasettekande teeb Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson.
2. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (875 OE), millega tehakse valitsusele ettepanek eraldada valitsuse reservist vajalikud vahendid sõltumatu hinnangu tellimiseks Riigikogu järgmise koosseisu valimiskulude kohta. Eelnõu algatajad leiavad, et valimiskulude kontrollimine saab olla tõhus siis, kui hinnangu selle kohta annab erapooletu hindaja. Algatajad on seisukohal, et olukord, kus valimiskulude kontrollimisele pandud ootused ületavad tegelikke võimalusi, ei ole lubatav.
3. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu (843 SE), mille eesmärk on luua eeldused digitaalse veoselehe kasutusele võtmiseks. Selleks kaotatakse veoselehe kohustusliku vormi nõue ja antakse võimalus digitaalse veoselehe koostamiseks. Teine oluline eesmärk on muuta paindlikumaks ja läbipaistvamaks riigimetsas uuendusraiete kavandamise sätted ning kolmandaks likvideerida seaduses ilmnenud vead. Näiteks on ekslikult seadusesse sisse jäänud asutuse nimena keskkonnateenistus. Eelnõu on kavas viia kolmandale lugemisele ja lõpphääletusele kolmapäeval, 15. detsembril
4. Teisele lugemisele tuleb riigikaitsekomisjoni algatatud rahuaja riigikaitse seaduse ja kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (880 SE), mille eesmärk on ajakohastada riigikaitselisi termineid ning nimetada senine sõjalise kaitse strateegiline kava ümber riigikaitse strateegiaks. Tegemist on eelnõu (805 SE) uuesti algatamisega, kuna viimane ei kogunud lõpphääletusel 24. novembril nõutavat 51 toetushäält. Eelnõu on kavas viia kolmandale lugemisele ja lõpphääletusele neljapäeval, 16. detsembril
5. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud rahvastikuregistri seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (876 SE), mille eesmärk on lihtsustada elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmist ja vältida rahvastikuregistrisse kogutavate andmete dubleerivat kogumist teistesse andmekogudesse. Eelnõu viib seadusesse ka muudatused, mis tulenevad õiguskantsleri poolt 12.04.2008 regionaalministrile edastatud pöördumisest, milles õiguskantsler tegi ettepaneku muuta rahvastikuregistri seadust ja luua füüsilistele ja juriidilistele isikutele õigustatud huvi korral andmete väljastamiseks põhiseadusele vastavad õiguslikud alused.
6. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud kirikute ja koguduste seaduse muutmise seaduse eelnõu (884 SE), mille eesmärk on lahendada kirikute ja koguduste seaduse rakendamisel eeskätt usuliste ühenduste registrisse kantud andmete muutmisel ilmnenud probleeme ning tagada Eesti Vabariigi ja Püha Tooli vahel katoliku kiriku õigusliku staatuse kohta sõlmitud kokkuleppe täitmine.
 
7. Esimesele lugemisele tuleb Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (838 SE), mille eesmärk on hüvitada töötu kulutused transpordile, kui ta läheb vastuvõtule Eesti Töötukassasse. Hüvitisele on õigus töötul, kes elab väljaspool omavalitsust, kus asub töötukassa kohalik osakond. Algataja hinnangul kaasneksid sellega kulutused enam kui 18 miljonit krooni aastas.
 
8. Esimesele lugemisele tuleb Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (845 SE), millega pikendatakse töötutoetuse maksmise perioodi 540 päevani senise 270 päeva asemel. Algataja viitab tänasele majandussituatsioonile, kus 270 päeva ei ole väidetavalt piisav aeg uue töö leidmiseks. Sotsiaalkomisjon antud eelnõu ei teotanud.

Komisjonides
 
Kultuurikomisjonis (kell 13) – keeleseaduse eelnõu (808 SE).
 
Rahanduskomisjonis (kell 14.30) – väljasõiduistung SEB Panga peakontorisse (Tornimäe 2), kus toimub kohtumine Pangaliidu esindajatega;
 
Riigikaitsekomisjonis (kell 14) – Läänemere-äärsete riikide mereseirealane koostöö ning selle tulevik; mereseire riigisisene koostöö, kutsutud kaitseministeeriumi, siseministeeriumi, kaitseväe, Politsei- ja piirivalveameti ning Veeteede Ameti esindajad;
 
Väliskomisjonis (kell 14) – “Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi arengukava 2011-2015” koostamine, kutsutud välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostööküsimuste asekantsler Marina Kaljurand;
 
Õiguskomisjonis (kell 14) – arutelu perekonnaseaduse rakendamisest, kutsutud siseministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, justiitsministeeriumi, Kohtunike Ühingu,  advokatuuri, Tallinna Perekonnaseisu ameti, MTÜ Isade Eest, Notarite Koja ja Pangaliidu esindajad (ruum L 333).

Assambleed

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (12.12-16.12) Prantsusmaal Pariisis ENPA büroo, poliitika ning õigusasjade ja inimõiguste komiteede istungitel.
* Riigikogu liige Peeter Tulviste osaleb (7.12-15.12) Jaapanis Nagoyas Rahvusvahelise Sotsiaalteaduste Nõukogu (ISSC) 28. üldassambleel.
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside