Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung


1. Teisel lugemisel on põhiseaduskomisjoni algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (450 SE), mis näeb ette 8 valmisringkonna säilimist Tallinna linnas vastavalt viimastele kohalike omavalitsuste volikogu valimistele.

Komisjonides

Kultuurikomisjonis (kell 14) – kohtumine õuesõppe teemadel Mikk Sarve, Rootsi parlamendi liikme Mats Pertofti ja Linköpingi Ülikooli professori Anders Szczepanskiga; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).

Maaelukomisjonis – toidu käitlemine ja toiduohutus.

Majanduskomisjonis – otsuse eelnõu “Energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 kinnitamine” (443 OE) arutelu, kohtumine OÜ Põhivõrk ja konkurentsiameti esindajatega; EL Komisjoni teatis „Digitaalallkirjade ja elektroonilise identifitseerimise tegevuskava piiriüleste avalike teenuste osutamise edendamiseks ühtsel turul“.

Põhiseaduskomisjonis (kell 13.15) – erakorralise seisukorra seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (448 SE); hädaolukorra seaduse eelnõu (447 SE); isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni lisaprotokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (442 SE); Andmekaitse Inspektsiooni 2008. aasta ettekanne isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seaduse täitmise kohta.

Riigikaitsekomisjonis (kell 14) – hädaolukorra seaduse eelnõu (447 SE); erakorralise seisukorra seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (448 SE); informatsioon Prahas toimunud EL liikmesriikide parlamentide kaitsekomisjoni esimeeste konverentsist “Euroopa julgeoleku tänased väljakutsed”.

Väliskomisjonis (kell 14) – Eesti prioriteedid Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis; ülevaade Riigikogu välissuhtlemisest 2009. aastal.

Õiguskomisjonis (kell 11.30) – parlamentaarse järelevalve teema: narkootiliste ja psühhotroopsete ainete seaduse kohaldamispraktika, kutsutud justiitsministeeriumi, siseministeeriumi ja politseiameti esindajad; notariaadiseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (411 SE).

Üritused

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Rahva Muuseumi 100. aastapäeva juubeliaktusel (Tartu Ülikooli aulas).

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside