Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

 

Päevakorras on 6 eelnõu, millest üks on teisel ja 5 esimesel lugemisel.

1. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud Tartu Ülikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (131 SE), mille eesmärgiks on residentuuriga seonduvate ülesannete ja vastutuse otstarbekama ning asutuse pädevusel põhineva korralduse kehtestamine. Residentuuritellimuse ja selle rahastamisega seonduva tegevuse üleandmine haridus- ja teadusministeeriumilt sotsiaalministeeriumile parandab muuhulgas arst-residentide palgakujundus ja suureneb nende tööaja kasutamise efektiivsus. 

 2. Esimesel lugemisel on Reformierakonna fraktsioon, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (116 SE), millega luuakse programm „Igale lapsele lasteaiakoht!”. Programmis nähakse lasteaiakohtade arvu suurendamiseks ette kaks tegevussuunda: uute lasteaedade ehitamine ja olemasolevate lasteaedade renoveerimise toetamine, hoidmaks ära nende sulgemist tervisekaitse- ja ohutusnõuetele mittevastavuse tõttu. Lasteaiaõpetajatele põhikooliõpetajatega võrdse alampalga maksmisele kaasaaitamiseks nähakse ette toetus neile omavalitsustele, kes maksavad oma lasteaiaõpetajatele palka, mis on vähemalt samaväärne põhikooliõpetaja alampalgaga.

 3. Esimesel lugemisel on Keskerakonna fraktsiooni algatatud  Riigikontrolli seaduse muutmise seaduse eelnõu (110 SE), millega kaotakse vanusepiirang riigikontrolöri ametisse kandideerijale. Kehtiva seaduse kohaselt ei tohi kandidaat olla ametisse nimetamisel vanem kui 65 aastane.

 4. Esimesel lugemisel on majanduskomisjoni algatatud postiseaduse muutmise seaduse eelnõu (148 SE), mille eesmärk on jätta perioodiliste väljaannete edastamine välja universaalse postiteenuse koosseisust ja tagada kõigile turuosalistele võrdsed tingimused perioodiliste väljaannete edastamisel. Universaalse postiteenuse osutajaks on vastava tegevusloa alusel praegu vaid AS Eesti Post.

5. Esimesel lugemisel on Keskerakonna fraktsiooni algatatud alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (88 SE), millega algatajad soovivad keelata alkoholi jaemüügi üleriigiliselt kella 20.00-st õhtul kuni 9.00-ni hommikul. 

6. Esimesel lugemisel on Rahvaliidu fraktsiooni algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse § 12 muutmise seaduse eelnõu (81 SE), mille eesmärk on parandada alla keskmist palka saavate pensionikindlustatute tulevast majanduslikku olukorda pensioni kindlustuskoefitsiendi võrdsustamisega väärtusega 1,0. Algataja kinnitusel näitavad viimaste aastate isikustatud sotsiaalmaksu andmed, et üle 76% töötajatest on keskmine aastakoefitsient alla 1,0. Selle põhjuseks on nende väitel madalate palkade suur osakaal ja suured palgaerinevused.

Päevakorra leiad siit.

Komisjonides

Keskkonnakomisjon ja majanduskomisjon – ühine väljasõiduistung Pakri tuuleparki, kus toimub tuuleenergia-alane arutelu.

Kultuurikomisjon – väljasõiduistung Akadeemiasse Nord. 

Maaleukomisjon – veterinaarkorralduse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (147 SE).

Põhiseaduskomisjon – riigivapi seaduse muutmise seaduse eelnõu (130 SE); kodakondsuse seaduse § 9 muutmise seaduse eelnõu (113 SE); kodakondsuse seaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (126 SE); Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse seoses valitsusasutuste ühendamisega eelnõu (125 SE).

Väliskomisjon – Vabariigi Valitsuse poolt k.a 2. novembril esitatud Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise kohta, mis käsitleb küberkuritegevuse vastase võitluse üldise poliitika kujundamist – väliskomisjoni arvamuse andmine, kutsutud siseministeeriumi kriisireguleerimise osakonna nõunik Kaido Tee; ülevaade välisministri visiidist Aserbaidžaani 28.-31. oktoobril 2007, kutsutud Eest-Aserbaidžaani parlamendirühma esimees Eldar Efendijev; ülevaade olukorrast Pakistanis, kutsutud välisministeeriumi 3. poliitikaosakonna (Ida-Euroopa, Aasia, Aafrika, Ameerika ja Vaikse ookeani piirkond) 3. büroo (Aasia, Austraalia ja Okeaania) direktor Andres Talvik.

Õiguskomisjon – koos justiitsministeeriumi esindajatega arutatakse kriminaalpoliitika küsimusi.

Üritused, kohtumised, seminarid

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma võtab vastu Norra parlamendi esimehe Thorbjørn Jagland’i koos teda saatva delegatsiooniga, kes on siin Ergma kutsel. 

Kell 14.15 – võtab Norra parlamendi delegatsiooni vastu president Toomas Hendrik Ilves.

* Riigikogu õiguskomisjoni esimees Ken-Marti Vaher osaleb (13.11-15.11) Rootsis Stockholmis seminaril „Balti riikide ühinemine Schengeniga: võimalused ja väljakutsed”.

* Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Igor Gräzin osaleb (13.11-16.11) Slovakkias Bratislavas konverentsil „Euroopa Liidu ühine energiapoliitika ning energiajulgeolek Slovaki Vabariigis”, mille korraldab Euroopa Komisjoni esindus Slovakkias koostöös Slovakkia Välispoliitika Assotsiatsiooni Uuringute Keskusega.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside