Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras esimesel lugemisel on põhiseaduskomisjoni algatatud õiguskantsleri seaduse ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (167 SE), mille eesmärk on muuta paindlikumaks õiguskantsleri Riigikogule esitatava aastaülevaate ettekande tegemise aeg. Ka täpsustatakse õiguskantsleri tegevust normikontrolli taotluste läbivaatamisel ning kõrvaldatakse ebavajalikud või teiste seadustega vastuolus olevad õiguskantsleri tegevust reguleerivad üksiksätted.

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis (kell 14) keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (187 SE).

Maaelukomisjonis (kell 14) väikesemahulised piirkondlikud ettevõtluse toetusprogrammid (ruum L 333).

Põhiseaduskomisjonis (kell 13.15) NATO salastatud teabe juurdepääsusertifikaatide väljastamise korra muutmise arutelu; kodakondsuse seaduse § 32 muutmise seaduse (164 SE); kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (165 SE); arvamus Eesti Väärtpaberite Keskregistri seaduse § 18 põhiseaduspärasuse kohta; arvamus välismaalaste seaduse (kuni 1.10.2010 kehtinud redaktsioonis) § 123 ja § 12 põhiseadusele vastavuse kohta.

Rahanduskomisjonis (kell 14) väljasõiduistung: kohtumine Pangaliidu esindajatega (Swedbank, Liivalaia 8).

Riigikaitsekomisjonis (kell 14) – veteranidepoliitika lähtealused, kutsutud kaitseministeeriumi ja kaitseväe esindajad.

Sotsiaalkomisjonis (kell 13)  – puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (161 SE); sotsiaalhoolekande seaduse § 22² täiendamise seaduse eelnõu (169 SE).

Väliskomisjonis (kell 14) ülevaade arengutest Valgevenes, kutsutud Eesti suursaadik Valgevenes Jaak Lensment; ülevaade 4. märtsil toimunud Venemaa presidendi valimistest, kutsutud Tartu Ülikooli politoloog Karmo Tüür, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse vanemteadur Kadri Liik ja välisministeeriumi esindaja; Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni töökorraldusest.

Õiguskomisjonis (kell 13) – töölepinguseaduse muutmise seaduse eelnõu (180 SE), kutsutud sotsiaalminister Hanno Pevkur, Tööandjate Keskliidu juhataja Tarmo Kriis ning Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Harri Taliga; politsei ja piirivalve seaduse ning meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (158 SE), kutsutud siseministeeriumi esindajad, MTÜ Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste, juhatuse esimees Ene Kalmus, Vabatahtlik Merepäästeühing MTÜ Viimsi liige Jako Vernik, Eesti Priitahtliku Päästeliidu nõukogu esimees Rait Killandi ja juhatuse esimees Toomas Roolaid.

Kohtumised, üritused, assambleed

Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub vabariikliku kõnevõistluse Kuldsuud 2012 võitjatega.

Kell 14 – Riigikogu Naisteühenduse koosolek.

* Riigikogu liige Eldar Efendijev osaleb (10.03-13.03) Bakuus 1. ülemaailmsel noorte aserite kongressil.

* Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb (11.03-12.03) Kopenhaagenis Euroopa Liidu parlamentide väliskomisjonide esimeeste konverentsil. Arutusel on Euroopa Liidu ühtne välis- ja julgeolekupoliitika, NATO ja Euroopa Liit ning Taani välispoliitilised prioriteedid eesistumise ajal.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb (11.03-13.03) Pariisis ENPA õigusasjade ja inimõiguste ning monitooringukomiteede istungitel. Arutusel on Venemaa, Bosnia ja Hertsegoviina, Montenegro, Moldova, Ukraina, Ungari, Armeenia ja Aserbaidžaani järelevalvega seotud küsimused.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (12.03-14.03) Pariisis ENPA monitooringu- ja poliitikakomiteede istungitel. Poliitikakomitees on arutusel demokraatia kriis ja riigi roll tänapäeva Euroopas, populistlike liikumiste tõus ja selle ohud, religioossete kogukondade vastane vägivald, Afganistani narkokaubanduse ohud Euroopa julgeolekule, olukord Süürias jpm.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside