Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

 

Päevakorras on 13 eelnõu, millest 7 tuleb teisele ja 6 esimesele lugemisele. Ühtlasi on kavas kolm ettekannet.

Esimese päevakorrapunktina jätkatakse neljapäevasel istungil pooleli jäänud Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (913 SE) teist lugemist. Eelnõu eesmärk on piirata solvavate ja vaenu õhutavate internetikommentaaride levikut. Eelnõu annab laiemad volitused üksikpäringute tegemiseks nii kaitsepolitseile kui ka tsiviilkohtule. Eelnõu kaotab võimaluse menetleda vaenu õhutavaid tegusid väärteo korras, muutes selle kriminaalkuriteoks. Sama eelnõu oli Riigikogu menetluses varem numbri all 800 SE, kuid ei kogunud hääletusel vajalikku 51. häält ja langes menetlusest välja.

Järgnevalt on plaanis kolm ettekannet:

Ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ja valitsuse poliitikast selles valdkonnas. Ettekandja peaminister Andrus Ansip

Ettekanne Eesti Panga 2005. aasta aastaaruande kohta. Ettekandja Eesti Panga president Andres Lipstok

Ettekanne Finantsinspektsiooni 2005. aasta aastaaruande kohta. Ettekandja Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Raul Malmstein.

Täielik päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – väljasõiduistung: tutvumine Nõmme narkokeskusega.

Maaelukomisjonis – ülevaade ELi põllumajandus- ja kalandus nõukogu 19. juuni istungil arutusele tulevatest teemadest. Ülevaade maaelu arengu strateegia hetkeseisust ja ettevalmistustest maaelu arengu kava koostamiseks; ülevaade biomassi ja bioenergeetika kasutamise edendamise arengukava koostamisest.

Majanduskomisjonis – väljasõiduistung, kohtumised ettevõtjatega.

Põhiseaduskomisjonis – pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (834 SE); kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (868 SE); Riigikogu otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aktsiaseltsi Werol tehase juhtimisvigade ning ettevõtte erastamistoimingute seaduslikkuse ja otstarbekuse uurimiseks” eelnõu (925 OE).

Sotsiaalkomisjonis – narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (899 SE).

Väliskomisjonis – väliskomisjoni kuulamised soome-ugri teemal: kolmanda sektori tegevus hõimurahvaste toetamisel; väliskomisjoni soome-ugri kuulamiste kokkuvõte ning komisjoni seisukoha kujundamine. Kutsutud ENPA Eesti delegatsiooni liige Katrin Saks, Riigikogu soome-ugri toetusrühma aseesimees Mart Nutt, Tartu Ülikooli, Avatud Eesti Fondi, MTÜ Fenno-Ugria Asutuse ja ministeeriumite esindajad.

Üritused

Kell 9.30 – Riigikogu esimees Toomas Varek kohtub Leedu suursaadiku Antanas Vinkusega.

Kell 12.30 – majanduskomisjoni liikmed kohtuvad Eestis kahepäevasel visiidil viibiva Soome transpordi ja kommunikatsioonikomisjoni liikmetega. Muu hulgas tuleb arutusele laevanduse ja Euroopa transpordivõrgustiku temaatika.

* Riigikogu aseesimees Ene Ergma osaleb (kuni 14.06) Brüsselis Euroopa Interparlamentaarsel kosmose teemalisel konverentsil.

* Riigikaitsekomisjoni esimees Toivo Tootsen osaleb (kuni 14.06) Brüsselis NATO-t tutvustaval visiidil.

Riigikogu pressitalitus

[email protected]

 

 

 

 

Tagasiside