Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimesel lugemisel on Erakond Eestimaa Roheliste fraktsiooni algatatud jäätmeseaduse § 29 täiendamise seaduse eelnõu (383 SE), mille eesmärk on tootjavastutuspõhimõtte rakendamine ühekordsetele trükistele. See peaks algataja hinnangul suurendama trükiste taaskasutust vanapaberina ja vähendama vähevajalike trükiste, sealhulgas reklaami masspostitust. Eelnõu annab keskkonnaministrile õiguse kehtestada ühekordsetele trükistele taaskasutuskohustus, nii nagu seda on tehtud vanade rehvide, elektroonikaromu, kasutatud patareide ja paljude muude probleemtoodete puhul. Taaskasutuskohustus ühekordsetele trükistele tähendab algataja kinnitusel seda, et ühekordsete trükiste väljaandjad kohustuvad koguma enda poolt turule saadetud trükiseid kogu levitusvõrgu ulatuses kokku, suunama need taaskasutusse või delegeerima selle kohustuse vastavale organisatsioonile. Riigikogu keskkonnakomisjon antud eelnõu ei toetanud.

Päevakord asub siin

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis – maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse eelnõu (380 SE); Säästva arengu seaduse täiendamise seaduse eelnõu (358 SE).

Maaelukomisjonis – erimärgistatud kütuse aktsiis (RK õiguse ja analüüsi osakonna jätku-uuringu tutvustus); püsiasustusega väikesaarte seaduse mõju ning teiste püsiasustusega saarte vajadused (RK õiguse ja analüüsi osakonna uuringu vahearuanne).

Majanduskomisjonis – väljasõiduistung ASi Estonian Air.

Riigikaitsekomisjonis – informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas, kutsutud kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneots.

Sotsiaalkomisjonis – kohaliku omavalitsuse kohustused ja ülesanded eestkosteasutusena, nende täitmisega seotud probleemid; tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (399 SE).

Õiguskomisjonis – tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (365 SE).

Kohtumised, konverentsid

* Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser ning liikmed Raivo Järvi, Silver Meikar, Toomas Varek ja Vladimir Velman osalevad (13.01-14.01) Lätis Riias Eesti, Läti ja Leedu parlamentide väliskomisjonide kohtumisel. Arutusel on üleatlandiline koostöö Balti regiooni julgeoleku kindlustamisel ning Balti riikide perspektiivid täielikult integreeruda Põhja-Euroopa ühiskonda.

* Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni liige Maret Merisaar osaleb (12.01-15.01) Ungaris Budapestis G. Marshalli Keskuse korraldataval korruptsiooni vastu võitlemise teemalisel konverentsil.

* Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Peeter Kreitzberg osaleb (12.01-17.01) Korea Vabariigis Söulis Rahvusvahelise Rahuföderatsiooni korraldatavalt tippkohtumisel “Kestva maailmarahu nimel”.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside