Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu, teadus- ja arendustegevuse ülevaade ja 4 eelnõu, milles 2 on teisel ja 2 esimesel lugemisel.
 
1. Jätkub 8. detsembri istungil pooleli jäänud Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse eelnõu (110 SE) esimene lugemine. Samasisuline eelnõu (54 SE) oli Riigikogu menetluses ka varem, kuid võeti algataja (Vabariigi Valitsuse) poolt 10. oktoobril tagasi. Eelnõu esitasid uuesti nii Eesti Reformierakonna fraktsioon ja IRLi fraktsioon (108 SE) kui ka Keskerakonna fraktsioon (110 SE). Viimane lisas eelnõule täiendava sätte, mis lubab omandada kinnisasja piiriäärsetel aladel ja saartel ka neil füüsilistel isikutel, kes elavad Eestis pikaajalise elamisloa alusel ja soovivad omandada kuni 0,2 ha suurust kinnisasja. Maaelukomisjon eelnõu sellisel kujul ei toetanud.
 
2. Peaminister Andrus Ansip annab ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ja valitsuse poliitikast selles valdkonnas.
 
3. Olulise tähtsusega riikliku küsimusena tuleb arutusele Euroopa võlakriis ja selle mõju Eestile. Arutelu algatas Eesti Keskerakonna fraktsioon. Ettekande sel teemal peavad majandusekspert Indrek Neivelt ja akadeemik Urmas Varblane.
 
 4. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud ühistranspordiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (115 SE) mille eesmärk on sätestada ühistranspordiseaduse muudatused, mis tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1073/2009 rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta kohaldamisest alates 4. detsembrist 2011. Mitmed muudatused ei ole sisulised, vaid on sõnastuslikku või tehnilist laadi. Näiteks asendub ühistranspordiluba ühenduse tegevusloaga. Samuti on kehtiva seaduse kohaselt nii bussi- kui taksoveol vajalik dokument sõidukikaart, eelnõu järgi jääb sõidukikaart vaid taksoveol, bussiveol asendatakse see ühenduse tegevusloa tõestatud koopiaga. Majanduskomisjon esitab algataja nõusolekul eelnõu esimesele lugemisele muudetud kujul. Eelnõu on korrastatud normitehniliselt ja teksti on viidud mõned sisulised täpsustused. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval, 15. detsembril.
 
5. Teisele lugemisele tuleb sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (124 SE), mis võimaldab lapsehoidjana töötada mitte ainult lapsehoidja kutsetunnistuse omajaid, vaid ka teisi inimesi, kellel on selleks sobivad teadmised ja oskused. Lapsehoidja haridusnõuded kehtestati esmakordselt 2007. aastal samaaegselt lapsehoidja kutsestandardi loomisega. Kehtiva seaduse kohaselt ei saaks lapsehoidjana alates 2012. aastast töötada lapsehoidjana teiste erialade esindajad, kes samas vastavad oma ettevalmistuse poolest täielikult või suures osas lapsehoidja kutsestandardi nõuetele, olles õppinud mõnda teist eriala, nt aineõpetajaks õppinud pedagoogid jt. Eelnõu annab õiguse töötada lapsehoidjana ka inimesele, kellel on lapsehoidja kutsetunnistuse omajaga samal tasemel või isegi kõrgemal tasemel sobiv haridus. Teine eelnõuga tehtav muudatus võimaldab vajadusel määrata inimesele nii hooldaja kui eestkostja. Tänane regulatsioon ei võimalda määrata hooldajat inimesele, kes vajab samal ajal ka eestkostjat. Isiku sobivuse määratlemine eestkostjana või hooldajana jäävad endiselt kohtu ja omavalitsuse pädevusse. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval, 15. detsembril.
 
6. Esimesele lugemisele tuleb Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni algatatud valitsuse seaduse, avaliku teenistuse seaduse, riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse ning audiitortegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (109 SE), mis kaotab seadustest abiministri ametikoha. Eelnõu algatajad leiavad, et sisuline vajadus sellise ametikoha järgi puudub. Viimane abiminister lõpetas oma töö nende kinnitusel 19. juunil 2008. aastal.
 
Komisjonides (kell 14)

Kultuurikomisjonis
– ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (89 SE).

Majanduskomisjonis
– majanduskomisjoni 2011. aasta tegevuse kokkuvõte.
 
Põhiseaduskomisjonis – põhiseaduskomisjoni moodustatud elektroonilise hääletamise arendamise töögrupi töö kokkuvõtte kuulamine; arvamus otsuse „Riikliku VEB Fondi sertifikaatidega tagatud nõuete hüvitamine“ eelnõu (130 OE) kohta; seaduse eelnõude menetlemine Riigikogus (nn kobareelnõud).
Riigikaitsekomisjonis (kell 14.30) – väljasõiduistung kaitseministeeriumisse; riigikaitsekomisjoni seisukoht Kaitseväe peastaabi ülema kandidaadi suhtes.

Väliskomisjonis –
väliskomisjoni Aasia-strateegia kuulamised: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) tegevusest, kutsutud EASi juhatuse liige Maria Alajõe ja EASi rahvusvahelistumise divisjoni välisesinduste juht Krista Humal.
 
Üritused, kohtumised, ENPA

Kell 16  Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Rootsi suursaadiku Jan Palmstierna’ga.
 
Kell 17 –Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Jaapani suursaadiku Hideaki Hoshi’ga.
 
Kell 17.30 – Riigikogu aseesimehed Laine Randjärv ja Jüri Ratas osalevad Hiina suursaadiku Huang Zhongpo vastuvõtul Eesti-Hiina Parlamendirühma liikmetele.

Kell 19
– Riigikogu korvpallimeeskond kohtub põllumajandusministeeriumi meeskonnaga Kristiine spordihallis Tallinnas, Forelli 12.
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel (13.12-16.12)ning liikmed Mailis Reps (1212.-16.12 ) ja Indrek Saar (14.12-15.12) osalevad Pariisis ENPA erinevate komiteede istungitel. Herkel osaleb poliitikakomitee ja monitooringukomitee istungitel, Reps õigusasjade ja inimõigustekomitee ning monitooringukomitee istungitel ning Saar monitooringukomitee istungil. Käsitletakse olukorda Serbias, Bosnias ja Hertsegoviinas, Ukrainas, Venemaal, Aserbaidžaanis ja Gruusias, samuti mitmeid muid küsimusi.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside