Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kel 10 – täiskogu istung

Esimesel lugemisel on kaks eelnõu.

1. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele Vabariigi Presidendi algatatud Indrek Tederi õiguskantsleri ametisse nimetamise otsuse eelnõu (192 OE), milles president teeb ettepaneku nimetada Teder õiguskantsleriks. Praeguse õiguskantsleri Allar Jõksi volitused õiguskantslerina lõpevad 6. märtsil 2008. Ettekande antud teemal peab põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde. Õiguskantsleri kandidaat sõna ei saa. Hääletamine antud päevakorraküsimuses on vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele salajane.

2. Rahvaliidu fraktsiooni algatatud erakonnaseaduse § 125 muutmise seaduse eelnõuga (177 SE) soovib algataja korrastada riigieelarvest eraldatud vahendite jaotust Eestis registreeritud erakondade vahel ja muuta seda demokraatlikumaks. Eelnõu kohaselt jaotatakse riigieelarvest eraldatud summa kolmeks: 1/3 jaotatakse proportsionaalselt Riigikogu valimistel osalenud ja vähemalt ühe protsendi häältest kogunud erakondadele liikmete arvu järgi, 1/3 proportsionaalselt Riigikogu viimastel valimistel saadud häälte arvuga nende erakondade vahel, mis kogusid vähemalt viis protsenti häältest ja 1/3 summast jaotatakse erakondade vahel proportsionaalselt kohaliku omavalitsuse volikogu viimastel valimistel saadud häälte arvuga nende erakondade vahel, mis kogusid üleriigiliselt vähemalt viis protsenti häältest. Põhiseaduskomisjon antud eelnõu ei toetanud.

Päevakord asub siin.

Komisjonides

Maaelukomisjonis – ülevaade põllumajandustootjate 2006. a majandusnäitajate analüüsist.

Majanduskomisjonis – Lissaboni strateegia aruande ja ühenduse Lissaboni programmi 2008–2010 arutelu; Euroopa Komisjoni teatiste „Euroopa Liidu kaubaveokava: kaubaveo tõhusamaks, integreeritumaks ja jätkusuutlikumaks muutmine” ning „Kaubaveologistika tegevuskava” arutelu.

Põhiseaduskomisjonis – välismaalaste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (183 SE); võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (67 SE); kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (114 SE); Riigikohtule arvamuse andmine KarS § 83 lg 1 vastavuse kohta põhiseaduse §-ga 32 koostoimes põhiseaduse § 11 teise lausega osas, milles see võimaldab konfiskeerida piiramatu tsiviilkäibega ja turul vabalt saadaoleva süüteovahendi; Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu, tulenevalt õiguskantsleri ettepanekust.

Riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisistung  – kell 14 väljasõiduistung koos Kaitsejõudude Peastaapi: informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas.

Õiguskomisjonis – karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (166 SE); perekonnaseaduse eelnõule (55 SE) tehtud sotsiaalsete mõjude analüüsi aruandega tutvumine.

Üritused, kohtumised

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liidu tänuüritusel „Aasta tegu 2007” (Estonia talveaias).

Kell 13.00 – albumi „Toompea loss” esitlus Valges saalis, avasõnad ütleb Riigikogu esimees Ene Ergma. Mahuka arhitektuuriajaloolise raamatu autorid on Rein Zobel, Juhan Maiste ja Mart Kalm, kujundaja Peeter Laurits ning sisutoimetaja Harry Liivrand. Eesti kunstiajaloolased analüüsivad albumis Toompea linnuse ehituskunstilist kujunemist poliitiliste, majanduslike ja mentaliteediajalooliste muudatuste taustal. Raamatu iga peatükk sisaldab uut ja seni avaldamata materjali, mis laiendab oluliselt meie teadmisi Eesti kõige tuntuma linnuseansambli kohta. Albumis on palju varem avaldamata fotosid, hoonete põhiplaane, projekte ja visandeid, mis pärinevad Eesti, Venemaa ja Rootsi arhiividest.

* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts osaleb (10.02-12.02) Belgias Brüsselis WEU Assamblee kohtumistel NATO peakorteris NATO peasekretäri Jaap de Hoop Sheffer’iga ning teiste NATO juhtivametnikega.

* Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Peeter Kreitzberg osaleb (10.02-12.02) Belgias Brüsselis Lissaboni strateegia IV parlamentidevahelisel ühiskohtumisel, mille korraldab Euroopa Liidu eesistujariik Sloveenia. Toimub Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi positsioonide tutvustamine seoses Lissaboni strateegiaga.

* Riigikogu sotsiaalkomisjoni delegatsioon eesotsas komisjoni esimehe Heljo Pikhofiga on (11.02-13.02) töövisiidil Brüsselis Euroopa Parlamendis (EP). Toimuvad kohtumised EP liikme Siiri Oviiri, EP tööhõive ja sotsiaalküsimuste komisjoni esimehe Jan Anderssoni (Rootsi), Belgia Esindajatekoja sotsiaalkomisjoni, Euroopa Komisjoni tööhõive ja sotsiaalküsimuste peadirektoraadi üksuse juhi Robert Straussi, Eesti suursaadiku Belgias ja Luksemburgis Malle Talveti ning Euroopa Liidu juures Tiit Naberi ning Siim Kallase kabinetiülema Henrik Hololei. Sotsiaalkomisjoni delegatsiooni kuuluvad veel Jaan Kundla, Ott Lumi, Mai Treial, Marika Tuus, Tatjana Muravjova ja Taavi Rõivas.

* Riigikogu põhiseaduskomisjoni aseesimees Evelyn Sepp osaleb (11.02-13.02) Austrias Viinis inimkaubandust käsitleval foorumil, mille korraldab Austria parlament. Otsitakse inimkaubanduse tekkimise põhjuseid ja analüüsitakse selle tagajärgi, samuti vaadeldakse parlamentide rolli inimkaubanduse vastases võitluses.

Riigikogu pressitalitus
Ülo Mattheus, 631 6352

11. veebruar 2008

Tagasiside