Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 3 eelnõu, millest 2 on esimesel ja 1 teisel lugemisel.

1. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (253 OE), millega tehakse valitsusele ettepanek töötada välja õiguslikud alused maavalitsuse ümberkorraldamiseks ja maavanema institutsiooni lõpetamiseks. Algataja osutab, et kuigi maavanema ning teda teenindava maavalitsuse põhifunktsioon – hoolitseda maakonna tervikliku ja tasakaalustatud arengu eest – on formaalselt püsinud algses sõnastuses, siis võrreldes teiste valitsusasutustega (ministeeriumid, ametid ning nende kohalikud täidesaatva riigivõimu volitusi omavad asutused), ei oma maavanem ja maavalitsus täna enam nendega võrreldavat kaalu ega panustamise võimalust talle seadusega pandud põhifunktsiooni reaalseks täitmiseks. Põhiseaduskomisjoni ettepanek on eelnõu tagasi lükata.

2. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele rahanduskomisjoni algatatud Riigikogu otsuse “Hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu liikme nimetamine” eelnõu (358 OE), millega arvatakse hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu koosseisust välja kultuuriministeeriumi esindajana nõukogu liikmeks nimetatud Siim Sukles ja nimetatakse tema asemele uueks nõukogu liikmeks kultuuriministeeriumi kantsler Paavo Nõgene.

3. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (348 SE), mille kohaselt makstakse põllumajandustootjatele 2013. aastal üleminekutoetust vastavalt 2012. aastal kehtinud otsetoetuste tingimustele. Seaduseelnõu eesmärk on hoida ära põllumajandustootjate majandusliku olukorra halvenemine ja konkurentsivõime vähenemine 2013. aastal, mille tingiks täiendavate otsetoetuste kadumine ilma üleminekutoetuse rakendumiseta. Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadust täiendatakse üleminekutoetuste andmiseks vajalike alustega. Üleminekutoetuse suhtes kohaldatakse kõiki 2012. aastal täiendavate otsetoetuste kohta sätestatut, selle rakendamisega ei kaasne sisulisi muudatusi toetuse saamise nõuetes ja menetluses. Eelnõu on kavas viia kolmandale lugemisele ja lõpphääletusele neljapäeval, 14. veebruaril.

***

KELL 13KESKKONNAKOMISJONI PRESSIKONVERENTS (ruum L 262)

Raporti „Reoveepuhastis käsitletavast reoveesettest tekkiva keskkonnahäiringu vähendamise võimalused“ esitlus.

Osalevad keskkonnakomisjoni esimees Erki Nool ja  keskkonnakomisjoni liige raportöör Tõnis Kõiv. Osaleda on lubanud ka Eesti Vee-Ettevõtete, Liidu, ASi Tallinna Vesi, Tartu Vee esindajad ning Viljandi abilinnapea Rein Triisa.

 Komisjonides (kell 14)

Keskkonnakomisjonis – looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (287 SE); jahiseaduse eelnõu (351 SE). Ruum L 332.

Kultuurikomisjonis (kell 13) – Riigikontrolli eriaruanne kultuuri rahastamisest, kutsutud Riigikontrolli esindaja, kultuuriminister Rein Lang; kohtumine filmivaldkonna esindajatega, osalevad Ilmar Raag ja Artur Talvik.

Maaelukomisjonis – maareformi seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (335 SE).

Majanduskomisjonis – kohtumine elektroonilise side seaduse § 90 täiendamise seaduse rakendumise teemal (teleprogrammide taasedastamise tasu); kell 14.45: parlamentaarne kuulamine: elektriturg ja turu avanemine.

Põhiseaduskomisjonis – otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine VEB fondiga seotud ebaseaduslike tehingute väljaselgitamiseks“ eelnõu (368 OE); arvamus Riigikohtule notari tasu seaduse § 30 põhiseaduspärasuse kohta; Riigikogu liikme immuniteedimenetlust puudutava eelnõu muudetud projekti arutelu.

Rahanduskomisjonis – stabiliseerimisreservi nõukogu liikme tagasikutsumise ja uue liikme nimetamise otsuse eelnõu (371 OE); vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 11 muutmise seaduse eelnõu (333 SE); kohtumine Statistikaameti esindajatega.

Riigikaitsekomisjonis – informatsioon Eesti Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel, kutsutud Kaitseväe Peastaabi ülem kolonel Peeter Hoppe.

Sotsiaalkomisjonis (kell 13) – avaliku teenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (365 SE).

Üritused, visiidid, kohtumised

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Pelgulinna Gümnaasiumi õpilastega Riigikogus.

Kell 17 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Stephen Hawkingi ja Leonard Mlodinowi raamatu “Universumi suurejooneline ehitus” esitlusel (Viru Keskuse Rahva Raamat).

* Riigikogu Kantselei direktor Maria Alajõe osaleb (10.02-13.02) Küprosel Nikosias Euroopa Liidu riikide parlamentide peasekretäride kohtumisel.

* Riigikogu liige Kalle Laanet osaleb (10.02-16.02) välisminister Urmas Paeti delegatsiooni koosseisus visiidil Indias ja Sri Lankal.

* Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, liikmed Margus Hanson, Juku-Kalle Raid ja Sven Mikser osalevad (11.02-14.02) USA saatkonna kutsel Belgias, Hollandis ja Saksamaal NATO Tour programmis. Visiidi käigus toimuvad kohtumised SHAPE Cyber Center Monsis, USA esinduses Euroopa Liidu juures, külastatakse NATO ühendväejuhatust Brunssumis ja Geilenkirchenis.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside