Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras
esimesel lugemisel on kolm eelnõu.
1. Keskkonnakomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekuva raha kasutamiseks asutatud sihtasutuse nõukogu liikmete nimetamine” muutmine“ eelnõuga (826 OE) uuendatakse seniste nõukogu liikmete Erki Noole ja Margus Tsahkna volitusi nimetatud nõukogus.
2. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud töölepingu seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (767 SE) soovib algataja suurendada töötuskindlustushüvitise määra ja laiendada nende isikute ringi, kellel on töötuskindlustushüvitisele õigus.
3. Riigikogu liikmete Kalev Kotkase ja Eiki Nestori algatatud avaliku teenistuse seaduse § 108 täiendamise seaduse eelnõuga (765 SE) täiendatakse avaliku teenistuse seaduse paragrahvi 108 punkti 7, lisades sinna  teenistussuhte peatumise aluse juhuks, kui teenistusse võtmise õigust omav isik või ametiasutus nõustub teenistussuhte peatumisega töövaidluse tõttu. Sellega ühtlustatakse ametnike, kelle teenistussuhe on peatunud töövaidluse tõttu poolte kokkuleppel ja ametnike, kelle teenistussuhe peatub ajaks, mil ametnikult ebaseaduslikult nõutakse ülesannete täitmist teisel teenistuskohal ning ametnik keeldub niisuguste ülesannete täitmisest, sotsiaalsed garantiid.

Komisjonides

Kultuurikomisjonis
 (kell 12) – valitsuse algatatud meediateenuste seaduse eelnõu.

Põhiseaduskomisjonis
(13.15)  - Eesti Vabariigi põhiseaduse ja Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (775 SE).

Rahanduskomisjonis
 (kell 13.30) – tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (823 SE), kutsutud sotsiaalminister Hanno Pevkur; 2011. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (822 SE), kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi; Tagatisfondi nõukogu liikmete nimetamise otsuse eelnõu algatamine.

Riigikaitsekomisjonis
(kell 14) – informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel sh Afganistanis, Iraagis (NTM), Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas, kutsutud kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneots; kell 15 väljasõit Ida-Tallinna Keskhaiglasse, kohtumine haavata saanud kaitseväelastega ja ülevaade taastusravist.

Sotsiaalkomisjoni avalik istung
(kell 14) – Riigikogu konverentsisaalis teemal olukord ja probleemid tervisesüsteemis. Istungist toimub otseülekanne veebis aadressil https://www.riigikogu.ee/live/otse.asx

Väliskomisjonis
(kell 14) -konsulaarseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (824 SE); ülevaade arengutest Afganistanis.

Õiguskomisjonis
(15 min pärast täiskogu istungi lõppu) – võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse eelnõu (743 SE).

Kohtumised, üritused

Kell 14
– Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Õunakese Lasteaia kollektiiviga (Riigikogus).

Kell 15
– Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb kosmosepoliitika töörühma koosolekul.

Kell 15
 - Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Läänemere Gümnaasiumi õpilastega (Riigikogus).
* OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Paul-Eerik Rummo ning liikmed Mart Nutt ja Toivo Tootsen osalevad (6.10-12.10) Itaalias Palermos OSCE Parlamentaarse Assamblee sügisistungil, kus tulevad arutusele illegaalse inimkaubanduse, relvakaubanduse ja narkokaubanduse vastane võitlus; terrorismiga seonduvalt konfliktide ennetamine, kriisijuhtimine ja varajane hoiatamine; migratsiooni- ja julgeolekuküsimused; OSCE Vahemere dimensioon; olukord Lähis-Idas.
 
* Riigikogu liige Mark Soosaar osaleb (11.10-12.10) Brüsselis Euroopa Parlamendi sotsialistide ja sotsiaaldemokraatide fraktsioonide esindajate nõupidamisel.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside