Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 6 eelnõu, millest 1 on teisel ja 5 esimesel lugemisel.

1. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele Riigikogu nelja fraktsiooni ja Rainer Vakra, Lembit Kaljuvee, Deniss Boroditši ning Kalle Laaneti algatatud Riigikogu otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine VEB Fondi koondatud nõuete menetlemise ja rahuldamise asjaolude väljaselgitamiseks” eelnõu (368 OE), millega moodustatakse Riigikogu uurimiskomisjon VEB fondiga seotud ebaseaduslike tehingute väljaselgitamiseks. Komisjoni liikmed on eelnõu kohaselt Andres Anvelt, Aivar Riisalu, Väino Linde, Marko Pomerants ja Rainer Vakra ning asendusliikmed Neeme Suur, Heimar Lenk, Kalle Jents, Priit Sibul ja Deniss Boroditš. Komisjoni ülesanne on välja selgitada Riikliku VEB fondi moodustamise, töökorralduse, juhtimise ja 1993-2012 jooksul sooritatud tehingutega seotud asjaolud. Komisjon peab esitama oma aruande 2. detsembriks 2013.

2. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele kultuurikomisjoni algatatud Riigikogu otsuse “Riigikogu liikmest Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikme nimetamine” eelnõu (381 OE), millega nimetatakse Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmeks Riigikogu liige Reet Roos, kes vahetab sellel kohal välja Kaia Iva, kes astus nõukogust tagasi omal soovil.

3. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele keskkonnakomisjoni algatatud Riigikogu otsus “Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikme nimetamine” eelnõu (387 OE), millega nimetatakse Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmeks Riigikogu liige Jaanus Tamkivi, kes vahetab sellel kohal välja Tõnis Lukase seoses tema volituste lõppemisega.

4. Esimesele lugemisele tuleb Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE), millega tagatakse võimalus, et väiksema sanktsioonimääraga teise astme kuritegudes ei ole uurimisasutusel ega prokuratuuril kohustust kriminaalmenetlust alustada, vaid selle alustamise aluseks on kannatanu või avalikkuse huvi. Samuti nähakse ette, et menetlejal ei ole õigust panna tõendamise kohustust kahtlustatavale ja süüdistatavale ning nende õiguste teostamist kriminaalmenetluses ei tohi tõlgendada kahtlustatava või süüdistatava või süüdimõistetud kahjuks.“ Ka tagatakse asjakohaste ning kaitseks vajalike võõrkeelsete dokumentide tõlkimine eesti keelde. Lisaks korrastatakse eelnõuga jälitustegevuse süsteem ning nähakse ette selgem regulatsioon ning piirid, millal jälitustoimingute tegemine on lubatud.

5. Esimesele lugemisele tuleb põhiseaduskomisjoni algatatud Riigikogu otsus “Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine” eelnõu (380 OE), mis näeb ette uue korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni moodustamise vastavalt 1. aprillist 2013 jõustuvale uuele korruptsioonivastasele seadusele. Uus seadus laiendab võrreldes kehtiva seadusega mõnevõrra erikomisjoni volitusi teha parlamentaarset järelvalvet korruptsioonivastaste meetmete rakendamise üle. ja võimaldab komisjonil omal algatusel arutada korruptsioonivastases seaduses nimetatud ametiisikute võimalikke korruptsioonijuhtumeid ja anda nende kohta ka hinnanguid.

6. Esimesele lugemisele tuleb Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (356 SE), mille eesmärk on lihtsustada Eesti kodakondsuse andmist Eestis sündinud lastele, kelle vähemalt üks vanem on tunnistatud kodakondsuseta isikuks tingimusel, et vanem on elanud Eestis seaduslikult vähemalt viis aastat. Põhiseaduskomisjoni ettepanek on eelnõu tagasi lükata.

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis (kell 13) – looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (287 SE).

Kultuurikomisjonis (kell 14) – kutseõppeasutuse seaduse eelnõu (331 SE), arutelu rakenduskõrgharidusõppe läbiviimisest kutsekoolis, kutsutud Võrumaa Kutsehariduskeskuse direktor Tanel Linnus, Tallinna Majanduskooli direktor Raivo Täht ning haridus ja teadusministeeriumi esindaja; kutseõppeasutuse seaduse eelnõu (331 SE).

Põhiseaduskomisjonis (kell 14)  – Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvese esitatud otsuse „Alar Karise riigikontrolöri ametisse nimetamine“ eelnõu (389 OE), kutsutud riigikontrolöri kandidaat Alar Karis, Vabariigi Presidendi Kantselei direktor Siim Raie ning presidendi õigusnõunik Ülle Madise; välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (354 SE).

Rahanduskomisjonis (kell 14) – kohtumine töötukassa esindajatega (ruum L 241).

Riigikaitsekomisjonis (kell 14) –  Eesti Vabariigi ning NATO Euroopa vägede kõrgema peakorteri ja NATO arenduse kõrgema ülemjuhataja peakorteri vahelise Pariisi protokolli lisakokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (384 SE); Eesti Vabariigi ning NATO Euroopa vägede kõrgema peakorteri ja NATO arenduse kõrgema ülemjuhataja peakorteri vahelise Pariisi protokolli lisakokkuleppe ratifitseerimisega seonduvalt seaduste muutmise seaduse eelnõu (385 SE).

Sotsiaalkomisjonis (kell 13) – sotsiaalhoolekande seaduse ja sellega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu (357 SE); õiguskantsleri ettepanek nr 18 toetusstreigist etteteatamise kohta.

Väliskomisjonis (kell 13) – informatsioon Eesti-Vene piirilepingute konsultatsioonide hetkeseisust, kutsutud välisminister Urmas Paet ja Eesti Vabariigi suursaadik Venemaal Jüri Luik; ülevaade arengutest Venemaal ja Eesti-Vene kahepoolsetest suhetest.

Õiguskomisjonis (kell 14) – arutelu rahvakohtuniku institutsiooni teemal, kutsutud Harju maakohtu esimees Helve Särgava, justiitsministeeriumi asekantsler Marko Aavik, Riigikohtu kriminaalkolleegiumi nõunik Allan Plekksepp, MTÜ Rahvakohtunik esindajad (ruum L 332).

Üritused, kohtumised

Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Horvaatia parlamendi esimehe Josip Leko ja teda saatev delegatsiooniga. Külaline teeb ka sissekande Riigikogu külalisteraamatusse Toompea lossi valges saalis.

Kell 13 – põhiseaduskomisjoni ja õiguskomisjoni kohtumine Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Assamblee presidendi Tiina Intelmanniga. Ruum L 332.

Kell 13 – Riigikogu majanduskomisjoni ja Eesti Arengufondi koostöös toimub Riigikogu konverentsisaalis Eesti ettevõtluse hetkeseisu ja tuleviku teemaline seminar, mille lähtepunktiks on Eesti Arengufondi eestvedamisel korraldatud vastav uuring (Global Entrepreneurship Monitori Eesti raport). Ettekannetega esinevad Riigikogu majanduskomisjoni esimees Kaja Kallas, Arengufondi juht Tõnis Arro, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ettevõtluse professor, GEM Eesti uurimisgrupi liige Tõnis Mets, Arengufondi majandusekspert Kristjan Lepik jt.

Ülekanne internetis: https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840

Kell 13.10 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Horvaatia parlamendi delegatsiooniga.

Kell 14.45 – Horvaatia parlamendi delegatsiooniga kohtub  Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Arto Aas.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (12.03-15.03) Marokos Rabatis ENPA poliitikakomitee istungil. Arutusele tulevad teemad käsitlevad partnerlussuhteid Marokoga, olukorda Lähis-Idas, vägivalda religioossete kogukondade vastu, narkootikumide kaubandusega seotud probleeme Afganistanis jpm.

* Riigikogu maaelukomisjoni esimees Kalvi Kõva osaleb (10.03-12.03) Dublinis Euroopa Liidu riikide parlamentide põllumajandus- ja kalanduskomisjonide esimeeste kohtumisel. Arutusel on EL ühine põllumajanduspoliitika, kalanduspoliitika reform ning antud valdkondade noorte ettevõtjate toetusstrateegiad.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside