Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Eelnõusid päevakorras ei ole. Võimalik on üle anda uusi eelnõusid ja arupärimisi.

Komisjonides 

Kultuurikomisjonis (15 min peale täiskogu) – õiguskantsleri ettepanek nr 16, „Eestikeelse hariduse piisav kättesaadavus“. Komisjoni seisukoha kujundamine.

Maaelukomisjonis (kell 12) väljasõiduistung Harku vallas asuvas Metsaküla Piim AS-is.

Majanduskomisjonis (kell 10.30) – esimehe ja aseesimehe erakorraline valimine; Eesti seisukohtade arutelu Euroopa Komisjoni teatise “Taastuvenergia: oluline osaline Euroopa energiaturul“ osas,  arvamuse andmine ELAKile.

Põhiseaduskomisjonis (kell 14) – õiguskantsleri ettepaneku nr 18 „Toetusstreikidest ette teatamine“ arutelu; õiguskantsleri ettepaneku nr 19 „Toote nõuetele vastavuse seaduse § 42 lg 4 lausete 1 ja 2 põhiseadusele vastavuse kohta“ arutelu, kutsutud õiguskantsler Indrek Teder; Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine“ muutmise eelnõu (217 OE); Riigikogu otsuse “Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni moodustamine” muutmise eelnõu (238 OE); Riigikohtule arvamuse andmine riigilõivuseaduse § 57 lg 14 ja § 57 lg 1 ja 22 (enne 1.07.2012 kehtinud redaktsioon) põhiseaduspärasuse kohta; sissejuhatav arutelu erakondade rahastamise süsteemi muutmiseks, edasise menetlusliku tegevuskava planeerimine.

Rahanduskomisjonis (kell 10.15) – majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (249 SE); Riigikogu otsuse „Riigi 2011. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (265 OE).

Riigikaitsekomisjonis (kell 14) – väljasõiduistung koos väliskomisjoniga Kaitseväe Peastaapi. Informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel.

Sotsiaalkomisjonis (kell 13) – rahandusministeeriumi 2012. aasta suvine majandusprognoos, lühiülevaade. Ruum L 333.

Väliskomisjonis (kell 14) – väljasõiduistung koos riigikaitsekomisjoniga Kaitseväe Peastaapi. 

Üritused, kohtumised

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Kesklinna Sotsiaalkeskuse esindajatega.

Kell 15 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Tai Kuningriigi Senati Teise aseesimehe Pornthip Lowira Chanratanapreeda’ga. 

* Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (9.09-11.09) Helsingis ENPA poliitikakomitee töös. 

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside