Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung.

Õiguskantsleri ettekanne järelevalve teostamisest õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse, põhiõiguste ja -vabaduste järgimise üle ning õiguskantsleri tegevusest ennetusasutusena. Ettekande teeb õiguskantsler Indrek Teder.
 
Teine lugemine:
Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud äriseadustiku ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (75 SE).  Nimetatud seadusega võetakse üle direktiivid, mille eesmärk on aidata kaasa Euroopa Liidu konkurentsivõime suurendamisele, vähendades selleks Euroopa äriühinguõiguse direktiividest tulenevat halduskoormust. Ühinemiste ja jagunemiste direktiivi muudatused hõlmavad ühingute aruandlusnõuete vähendamist, sh ka ema- ja tütarettevõtjate ühinemise korral, ning teavitamisnõuete kaasajastamist. Sarnased muudatused puudutavad osaliselt ka piiriüleste ühinemiste direktiivi. Kapitalinõuete direktiivi muudatused võimaldavad liikmesriikidel vähendada aruandluskohustust aktsiaseltsi asutamisel ja aktsiakapitali suurendamisel, kui need toimuvad ühinemise või jagunemise käigus.
                       
Esimene lugemine – 2 eelnõu:
1) Eesti Keskerakonna fraktsiooni 1. juunil algatatud ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (61 SE). Eelnõu kohaselt on seadusmuudatuste eesmärk tagada isikule, kes saab töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid, ravikindlustus ka juhul, kui tema eest makstakse igakuiselt sotsiaalmaksu summeeritult vähemalt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt.
2) Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 1. juunil algatatud sotsiaalhoolekande seaduse § 22² täiendamise seaduse eelnõu (62 SE). Eelnõu on koostatud eesmärgiga hoida riiklike peretoetuste seaduse alusel makstav lapsetoetus ja toimetulekutoetus lahus.
 
Komisjonides:
 
keskkonnakomisjoniskell 14 2012. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (99 SE) keskkonnaministeeriumi valitsemisala; valitsuse poolt ettevalmistatud ˮEesti Euroopa Liidu poliitika 2011-2015ˮ eelnõu;
 
kultuurikomisjoniskell 14 ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (89 SE), kutsutud Rektorite Nõukogu liikmed (ruum L 333);
 
majanduskomisjonis – kell 14 kohtumine Eesti Kaubandus- Tööstuskoja esindajatega;
 
põhiseaduskomisjonis – kell 14 Riigikogu XI koosseisu menetlusest välja langenud kohtute seaduse eelnõu (649 SE) edasise menetlemise eelarutelu, kutsutud õiguskantsler Indrek Teder, Eesti Kohtunike Ühingu juhatuse esimees Meelis Eerik; Eesti Advokatuuri juhatuse esimees Toomas Vaher, justiitsministeeriumi esindajad (ruum L 332);
 
rahanduskomisjonis kell 14 2012. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (99 SE); otsuse „Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas” eelnõu (77 OE); valitsuse seisukohad Euroopa Liidu nõukogu direktiivi eelnõule, mis käsitleb ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi (CCCTB); info rahandusministeeriumi poolt ette valmistatavate seaduseelnõude kohta;
 
riigikaitsekomisjoniskell 14 väljasõiduistung kaitseväe peastaapi, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel, sh Afganistanis, Iraagis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas;
 
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 9 perearstiabi korralduse foorumi ajakava ja otsuse projekti arutelu; kutsutud riigikontrolli esindajad (ruum L 263);
 
sotsiaalkomisjonis – kell 13 Eesti farmaatsiatööstuse hetkeseis ja arenguvõimalused, väljasõiduistung äriühingus Vitale-XD OÜ;           
 
Kohtumised:
 
Kell 14.30 – Riigikogu juhatus kohtub Eesti Arengufondi esindajate Raivo Vare, Ott Pärna ning Heidi Kakkoga            (Riigikogu esimehe kabinet).
 
Välislähetused:
 
9. – 12. oktoobrini
 
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni asejuht Aadu Must osaleb Aserbaidžaanis Bakuus GUAMi (rahvusvaheline organisatsioon, millesse kuuluvad Gruusia, Ukraina, Aserbaidžaan ja Moldova) parlamentaarsel konverentsil „Ehitades sildu üle piiride“. Konverentsil käsitletakse jätkusuutliku energiaturu arendamist, energiaalast koostööd, energiaturvalisust ja –tõhusust, aga ka geopoliitilist stabiilsust Kaukaasia piirkonnas, Euroopa integratsiooni ning teadusalast koostööd.
 
10. – 11. oktoobrini
 
Euro-Vahemere Parlamentaarse Assamblee (EMPA) Eesti delegatsiooni liige Jevgeni Ossinovski osaleb Belgias Brüsselis EMPA elukvaliteedi parandamise ja kultuuride vahelise dialoogi komitee istungil. Arutusel on noorte perspektiivid Vahemere regioonis, migratsioon ja tööhõive ning Vahemere väärtuste harta: kultuur, multikultuurid, kultuuridevahelisus.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside