Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

 

Päevakorras on kaks eelnõu, millest 1 on teisel ja 1 esimesel lugemisel.

1. Teisel lugemisel on Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (170 SE), mis kõrvaldab mitmed piirangud, mis kitsendavad ettevõtete ringi, kellel on õigus osaleda riigihangete menetluses. Kehtiv seadus ei luba riigihanke lepingut sõlmida ettevõtteiga, millel on olnud maksuvõlg viimase 12 kuu jooksul rohkem kui 30 päeva, ning seda ka siis, kui maksuvõlgnevus on väike või sellel on objektiivsed, ettevõtjast mitte tulenevad põhjused, mis on tekkindu näiteks maksudeklaratsiooni parandamise tagajärjel. Eelnõu algatajad on arvamusel, et piirangud peavad olema proportsionaalsed soovitava eesmärgiga ja leiavad, et kui maksuvõlgnevus ei ole märkimisväärne ja on hankemenetlusse astumise hetkeks tasutud, siis puudub vajadus ettevõtjat hankemenetlusest kõrvaldada. Eelnõu võimaldab hanke korraldajal teha põhjendatud otsus hankemenetluse käigus. Hankijal säilib võimalus põhjendatud kahtluse korral kontrollida riigihankes osalejate maksuvõlgnevuse olemasolu või puudumist kogu hankemenetluse ajal. Võlgnevuse ilmnemisel kõrvaldatakse pakkuja või taotleja hankemenetlusest ehk säilib põhimõte, et maksuvõlglasega hankelepingut ei sõlmita. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 13. märtsil.

2. Esimesele lugemisel on Rahvaliidu fraktsiooni algatatud regionaalarengu suunamise seaduse eelnõu (188 SE), mis näeb ette maakondliku arengu kavandamise ja elluviimise ning üleriigilise arengu kavandamise ja koordineerimise mehhanismid, ning määratleb regionaalarengu seire ja hindamise korra. Algataja sõnul on eelnõu eesmärk anda regionaalpoliitika elluviimiseks õiguslik alus, kuna seni on regionaalpoliitikat ellu viidud vaid Eesti regionaalarengu strateegiale tuginedes, mis aga pole andnud algataja hinnangul tulemusi. Põhiseaduskomisjon antud eelnõu ei toetanud.

Komisjonides 

Keskkonnakomisjonis – kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (184 SE); Euroopa Liidu nõukogu määruse eelnõu, millega luukase ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks. 

Kultuurikomisjonis – autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (178 SE); arutelu teemal „Tallinna Loomaaia rahastamine”.  

Maaelukomisjonis – toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (191 SE); Eesti Loomakaitse Seltsi ettepanekutest; maaparandusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (189 SE). 

Majanduskomisjonis – majandus- ja kommunikatsiooni ministeeriumi ettekanne ohtlike veoste teemal; riigivara tasuta võõrandamise küsimused. 

Rahanduskomisjonis – tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (181 SE). 

Riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung: tutvumine Kaitsejõudude Peastaabi tööga; kaitseväe korralduse seaduse eelnõu (202 SE). 

Sotsiaalkomisjonis – erihoolekande olukord ja areng. 

Õiguskomisjonis – kriminaalhooldusseaduse, vangistusseaduse ja kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (169 SE); karistusseadustiku § 218 muutmise eelnõu algatamine. 

Väliskomisjonis ülevaade 2. märtsil toimunud Vene Föderatsiooni presidendivalimistest. Kutsutud välisministeeriumi esindajad. 

Visiidid, foorumid

* Riigikogu esimees Ene Ergma, Riigikogu liikmed Urmas Klaas, Aleksei Lotman, Marko Mihkelson ja Toomas Varek ning Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul on (06.03-14.03) Austraalias Riigikogu esimehe ametlikul visiidil. 11. märtsil kohtub delegatsioon Uus-Lõuna- Wales’i kuberneri Marie Bashir’iga ja sõidab seejärel edasi pealinna Canberrasse. Teel tehakse pikem peatus Eesti külas Thirlmere’is, kus seenioride hooldekodule antakse kingitusena üle kollektsioon uuemat Eesti kirjandust. Õhtul kell 18 on kavas kokkusaamine Canberra  Eesti Ühingu esimehe Reet Bergmani ja ühingu liikmetega.

* Põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (10.03.-14.03) Strasbourgis Rassismi ja Sallimatuse Vastase Euroopa Komisjoni (ECRI) 45. plenaaristungil. 

* Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Mart Jüssi (10.03-14.03) ja Margus Lepik (10.03.-13.03) osalevad Peterburis 9. Läänemere keskkonnafoorumil „Läänemere päev“. Kõne all on ka Läänemerre kavandatava gaasijuhtme rajamine. 

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside