Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung
Päevakorras esimesel lugemisel on 3 eelnõu.
1. Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (693 SE) eesmärk on muuta selgemaks töölepingu ülesütlemise ja muutmise vormistamine. Hetkel kehtiva töölepingu seaduse kohaselt on võimalik töölepingut muuta ja üles öelda kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, mis võimaldab seda teha näiteks  e-kirja teel. Käesoleva seaduse eelnõu kohaselt saab töölepingu ülesütlemist ja muutmist vormistada vaid kirjalikult. Eelnõu teine eesmärk on kaitsta alla kolmeaastast last kasvatavat töötajat, andes parema kaitse koondamise puhul. Samuti annab eelnõu koondamise puhul eelise töötajate esindajale. Kolmandaks keelab eelnõu tööandjal tööleping üles öelda ajal, mil töötajal on õigus töö tegemisest keelduda, näiteks ajutise töövõimetuse ajal.
2. Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõuga (711 SE) tõstetakse toimetuleku piir 1200 kroonini ja sätestatakse see sotsiaalhoolekande seaduses. Lisaks muudetakse toimetulekutoetuse arvestamise aluseid, lisades avaliku töö eest saadud tasu, represseeritutele makstavad toetused ja riiklikud peretoetused sissetulekute hulka, mida ei arvestata toimetulekutoetuse maksmisel. 
3. Rahanduskomisjoni algatatud tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (754 SE) eesmärk on vähendada Tallinna müügimaksu negatiivseid mõjusid. Eelnõu sätestab üleminekuperioodi hindade uuendamisele ja võimaldab lisada müügimaks hinnale alles kassas, kui kaupleja teenindussaali sissepääsu või kassa juurde on välja pandud vastav informatsioon.

Komisjonides
(kell 14)

Keskkonnakomisjonis
– jäätmeseaduse ja maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (700 SE).

Kultuurikomisjonis
– koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (679 SE); noorsootöö seaduse eelnõu (676 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).

Põhiseaduskomisjonis
(kell 13.15) – erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (516 SE); Andmekaitse Inspektsiooni ettekande isikuandmete kaitse seaduse ning avaliku teabe seaduse täitmisest 2009. aastal, kutsutud Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse täiendamise seaduse eelnõu (697 SE).

Rahanduskomisjoni ja riigieelarve kontrolli komisjoni ühine väljasõiduistung
– kohtumine maksu- ja tolliameti esindajatega (Lõkke tn 5).

Riigikaitsekomisjonis
– kaitseväe keskpolügooni arendamine, kutsutud kaitseministeeriumi ja kaitseväe esindajad.

Sotsiaalkomisjonis
– kohtumine OECD tööhõive, töösuhete ja sotsiaalküsimuste komitee direktoraadi esindajatega; lastekaitse teemalise olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ettevalmistamine.

Väliskomisjonis
– rassilise diskrimineerimise kõigi vormide kõrvaldamise rahvusvahelise konventsiooni artikli 14 lõike 1 alusel deklaratsiooni tegemise seaduse eelnõu (731 SE); ülevaade välisministeeriumi tegevusest Aafrika suunal; ülevaade NATO Parlamentaarse Assamblee (NATO PA) Eesti delegatsiooni tegevusest.

Õiguskomisjonis
– äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (733 SE); kinnistusraamatuseaduse, pärimisseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (725 SE); karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, psühhiaatrilise abi seaduse, karistusregistri seaduse, kriminaalhooldusseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (717 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang.

Kohtumised, üritused

Kell 13
– Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson ning rahanduskomisjoni esimees ja EL asjade komisjoni liige Taavi Rõivas kohtuvad Euroopa Parlamendi liikme Edward Scicluna’ga (Eesti eurole ülemineku raportöör Euroopa Parlamendis).

Kell 16
– Euroopa Liidu asjade komisjon kohtub Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvesega (Kadriorus).

Kell 17
– Riigikogu esimees Ene Ergma ja Riigikogu aseesimees Keit Pentus osalevad Euroopa päevale pühendatud vastuvõtul (Rahvusooperi Estonia Sinine saal).
* Majanduskomisjoni ja Eesti-Moldova parlamendirühma esimehe Urmas Klaasi kutsel viibib Eestis õppevisiidil Moldova parlamendi delegatsioon:

Kell 10.10
delegatsiooniga kohtub õiguskomisjoni aseesimees Kalle Laanet.

Kell 11
– delegatsiooniga kohtub väliskomisjoni esimees Sven Mikser.

Kell 14
– delegatsiooniga kohtub sotsiaalkomisjoni esimees Urmas Reinsalu.
***
* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts ning liikmed Kalev Kallo ja Imre Sooäär osalevad (9.05-12.05) Kreekas Ateenas WEU Assamblee seminaril „Euroopa mereseire” ja komiteede istungitel. Meretransport on üks Euroopa Liidu tähtsamaid transpordiharusid ja mereseire üks ELi prioriteetidest. Konverents on jaotatud neljaks istungiks, millest üht – piraatluse vastane võitlus kui eriline nähtus – juhatab Tarmo Kõuts kui merenduse spetsialist ja vastava teema raportöör assamblees. Teistel istungitel käsitletavad teemad on merenduse olukord: riskid, ohud ja seirevajadused, rahvusvahelised algatused: EL, NATO jt, Euroopa laevastike ja administratiivametite roll ning mereseireks vajalikud ressursid. Mainitud teemasid käsitlevad koos erinevate riikide parlamendisaadikutega ka rahvusvahelised merendusspetsialistid ning ELi, NATO ning USA sõjalaevastike tippjuhid.
* Riigikogu sotsiaalkomisjoni liikmed Maret Merisaar (10.05.-11.05), Liisa-Ly Pakosta (9.05-12.05) ja Heljo Pikhof (10.05-12.05) osalevad Leedus Vilniuses Läänemeremaade tööjõuvõrgustiku (Baltic Sea Labour Network) konverentsil „Koostöö jätkusuutlike tööturgude nimel”.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside