Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on kahe eelnõu esimene lugemine.

1. Valitsuse algatatud täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise seaduse eelnõu (309 SE) teeb mitmeid muudatusi seoses 12. jaanuarist 2013 käivituva elektroonilise e-oksjoni süsteemiga, täpsustades e-oksjonil osalemise korda ja enampakkumisele registreerumist. Üheks muudatuseks on lihtsusatud korra kehtestamine väikese väärtusega vallasasjade müümiseks. Kohtutäitur võib edaspidi lihtsustatud korras müüa vallasju, mille väärtus ei ületa 100 eurot. Ka kaotatakse täitekulusid tekitanud kohustus avaldada enampakkumise kuulutus ka kohalikus ajalehes, pikendatakse ostja õiguste loovutamise tähtaega, nähakse ette kohtutäituri kontole tagatisraha ja ostuhinna tasumise tingimused ning tehakse mitmeid muid muudatusi.

2. Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (272 SE) sätestab, et munitsipaalgümnaasiumis või selle üksikutes klassides võib õppekeeleks olla ka muu keel. Eelnõu kohaselt tagab kool muu õppekeelega koolis või klassis eesti keele õppe korraldamise tasemel, mis võimaldaks gümnaasiumi lõpetanule eesti keele oskuse B2 keeletasemel. Ka näeb eelnõu ette, et muu õppekeelega koolidele või klassidele, mis õpetavad aineid eesti keeles, tagatakse aineõpetajate lisatasud, täiendkoolitus ja nõustamine ning õppevahendid täiendavalt riigieelarvest. Kultuurikomisjoni ettepanek on eelnõu tagasi lükata.

Komisjonides (kell 14)

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 16) – komisjoni esimehe ja aseesimehe  erakorralised valimised seoses senise esimehe Taavi Rõivase asumisega sotsiaalministriks.

Keskkonnakomisjonis – Looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (287 SE), õiguskantsleri arvamuse kuulamine; keskkonnakomisjoni raporti „Raskeveokite täismassipiirangute mõju metsanduse arengule ja keskkonnaseisundileˮ arutelu.

Kultuurikomisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – parlamentaarne kuulamine: ülevaade Eesti tegevusest soome-ugri hõimurahvaste toetamisel, kutsutud soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee liikmed Tõnu Seilenthal ja Andres Heinapuu, kultuuriministeeriumi asekantsler Anne-Ly Reimaa, välisministeeriumi ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad (ruum L 332).

Kultuurikomisjonis (peale ühisistungit) –  kutseõppeasutuse seaduse eelnõu (331 SE); õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 22 muutmise seaduse eelnõu (334 SE).

Majanduskomisjonis – Arengufondi liikme nimetamise otsuse eelnõu algatamine; kohtumine EASi juhtkonnaga.

Põhiseaduskomisjonis – Riigikohtule arvamuse andmine riigilõivuseaduse sätete kohta; põhiseaduskomisjoni kui juhtivkomisjoni menetluses olevate eelnõude ülevaatamine.

Riigikaitsekomisjonis (kell 15) – väljasõiduistung Kaitseväe peastaapi: arutusel on riigikaitse arengukava 2013 – 2022.

Sotsiaalkomisjonis (kell 13) tervise infosüsteemi rakendamine, kutsutud sotsiaalminister, E-tervise Sihtasutuse, Ida-Tallinna Keskhaigla, Kiirabi Liidu, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Haiglate Liidu, Tartu Ülikooli Kliinikumi, Perearstide Seltsi ja Haigekassa esindajad (ruum L 333); ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (325 SE).

Õiguskomisjonis (15 minutit pärast täiskogu) – politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (326 SE). 

Üritused, kohtumised, konverentsid

Kell 13 – Riigikogu konverentsisaalis avatakse Espen Rasmusseni paguluse teemaline fotodenäitus “Transit”. 

Kell 16 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb professor Aadu Musta raamatu “SIBER ja EESTI” esitlusel (Viru Keskuse kauplus “Rahva Raamat”). 

Kell 16.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on Põlva-, Valga- ja Võrumaa ning Riigikogu meeskondade vahelisel korvpallivõistlusel Kagu-Eestis. 

Kell 19Laine Randjärv osaleb Johansonide plaadi “Külm” esitlusel (Viimsi Rannarahva muuseum). 

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (11.12-17.12) Pariisis ja Torinos ENPA monitooringukomitee, büroo ja poliitikakomitee istungitel. 

* NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson ning liikmed Sven Mikser, Mati Raidma ja Kadri Simson osalevad (8.12-12.12) Washingtonis NATO PA transatlantilisel foorumil, kus tulevad arutusele Transatlantilise Alliansi väljakutsed ja ressursid, USA poliitika Lähis-Idas, töö Aasia suunal, aga ka Venemaaga seotud küsimused.

* Riigikogu riigieelarve kontrolli komisjoni aseesimees Arto Aas ning liikmed Annely Akkermann, Inara Luigas, Neeme Suur ja Tarmo Tamm on (9.12-11.12) riigieelarve kontrolli komisjoni töövisiidil Londonis. Kohtutakse Suurbritannia parlamendi eelarvekomisjoni (Public Accounts Committee) ning riigikontrolli (National Audit Office) esindajatega.

*Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Imre Sooäär osaleb (9.12-11.12) Berliinis Vahemere Liidu PA energia- keskkonna- ja veemajandusekomitee istungitel. Arutusel on poliitilised väljakutsed kliimamuutusest tulenevate riskide vähendamiseks, Euroopa 2020 strateegia merepoliitika suunad ja Limassoli deklaratsioon, ökoküladega seonduv jpm.

* Riigikogu liige Urve Tiidus osaleb (9.12-12.12) Viinis OSCE/ODIHR piirkonna naisparlamendiliikmete parlamendistruktuuride tugevdamise teemalises töötoas.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside