Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ja 7 eelnõu, millest üks on teisel ja kuus esimesel lugemisel.

1. Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Õiguspoliitika ja ärikeskkonna areng” arutelu tulemusena peaksid selguma valdkonnad, mis on ettevõtluse seisukohalt puudulikult, ebaefektiivselt või ka liigselt reguleeritud, et seejärel välja töötada vajalikud seadusemuudatused majanduskeskkonna edasiseks edendamiseks. Arutelu on algatanud õiguskomisjon justiitsministri ettepanekul. Ettekande peab justiitsminister Rein Lang.

2. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse” eelnõu (870 OE), millega nimetatakse Meelis Atonen Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse Eesti esindajaks 2006. aasta 1. juunist kuni 2008. aasta 31. maini.

3. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Ülemaailmse Tasakaalustatud Keskkonna Tagamise Seadusandjate Organisatsiooni Eesti delegatsiooni moodustamine” kehtetuks tunnistamine” eelnõu (869 OE), millega lõpetatakse Ülemaailmse Tasakaalustatud Keskkonna Tagamise Seadusandjate Organisatsiooni (GLOBE) Eesti delegatsiooni tegevus.

4. Teisel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud liikluskindlustuse seaduse § 22 muutmise seaduse eelnõu (737 SE), mille eesmärgiks on lihtsustada nende vanade autode kogujate ja maainimeste elu, kes kasutavad oma sõidukeid harva või ei sõida nendega mitme aasta jooksul üldse, võimaldades maksevabu lepinguid sõlmida senise 12 kuu asemel 24 kuuks.

5. Esimesel lugemisel on Riigieelarve kontrollimiseks moodustatud erikomisjoni esitatud „Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli komisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (871 OE), millega esitatakse erikomisjoni liikmeks Tiit Kuusmik ja asendusliikmeks Inara Luigas, kes asendavad seal Riigikogust lahkunud Värner Lootsmanni ja Mihhail Stalnuhhinit. Eelnõu on kavas panna lõpphääletusele neljapäeval 13. aprillil.

6. Esimesel lugemisel on Riigikogu liikmete Mark Soosaare ja Peeter Kreitzbergi algatatud käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (825 SE), mille eesmärk on vähendada muuseumi, kino, loomaaia, kunstinäituse ja spordivõistluse pileti käibemaksumäära seniselt 18%-lt 5%-le. Vähendatud käibemaksumäär jääks eelnõu kohaselt kehtima ka teatrietenduste ja kontsertide piletitele, kuid plaanitava muudatusega ei tehtaks enam vahet, kes on kultuuriürituste korraldaja, nii nagu teeb seda kehtiv seadus.

7. Esimesel lugemisel on Riigikogu liikmete Jarno Lauri ja Mark Soosaare algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (812 SE), mis sätestab, et kõik volikogu liikmed saavad osaleda vähemalt ühes volikogu komisjonis ning et komisjoni koostamisel peab komisjoni esimees jälgima kõigi volikogus esindatud erakondade, valimisliitude, üksikkandidaatide ning valdkonda tundvate spetsialistide kaasamise põhimõtet. Seadusemuudatuse algatajad on seisukohal, et volikogu komisjonide töö on sageli formaalne või ühekülgne. Seadus jätab komisjonide töö korraldusse liiga palju lahtisi otsi. Reglementeerimata on, kuivõrd ja kuidas kaasatakse eksperte väljapoolt volikogu. Pole ka tagatud kõigi volikogus esindatud poliitiliste jõudude tasakaalustatud osavõtt komisjonide tööst. Tagajärjeks on, et eelnõud jõuavad istungile nõrga ettevalmistusega või ühepoolselt hinnatuna.

8. Esimesel lugemisel on Res Publica fraktsiooni algatatud okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (846 SE), mille eesmärgiks on sätestada üks täiendav toetus represseeritutele ja korrastada olemasolevaid. Eelnõu kohaselt makstaks represseeritule toetust ka tervise taastamiseks. Lisaks kaotaks eelnõu ära kulutuste üksiktõendamise nõude ja isikut tõendava dokumendiga seotud riigilõivu. Eelnõu lähtub represseeritute organisatsioonide esindajate taotlusest olemasolev hüvituste süsteem ümber korraldada, kuna see on liialt keerukas ja bürokraatlik.

Päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Komisjonides

Kultuurikomisjonis – põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava arutelu; kutsutud õppekava nõukogu esindajad.

Maaelukomisjonis – kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (874 SE).

Põhiseaduskomisjonis – Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (830 SE); poliitilise välireklaami õigusliku reguleerimise arutelu.

Sotsiaalkomisjonis – riikliku pensionikindlustuse seaduse § 28 muutmise seaduse eelnõu (839 SE); kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (841 SE); lapsele elatise tagamise seaduse eelnõu (850 SE).

Väliskomisjonis – arutelu Arengukoostöö Ümarlaua pöördumise alusel arenguabi ja aruandlussüsteemi ning Euroopa Liidu arengukoostöö meetme asjus.

Õiguskomisjonis – politseiseaduse ja politseiteenistuse seaduse muutmise ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (500 SE).

Üritused

* Riigikogu ENPA delegatsiooni liikmed Andres Herkel ja Sergei Ivanov ning asendusliige Toomas Alatalu osalevad (kuni 13.04) Strasbourgis ENPA täiskogu töös. Muu hulgas tulevad arutusele emakeelne kooliharidus ning võitlus natsionaalsotsialistliku ideoloogia uue levikuga. Lähemat käsitlust leiavad ka Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu vahelised suhted.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

Tagasiside