Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

 

Päevakorras on kaks otsuse eelnõu, mis mõlemad on esimesel lugemisel.

1. Res Publica fraktsiooni ja Isamaaliidu fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Ettepanek Vabariigi Valitsusele” eelnõuga (914 OE) tehakse valitsusele ettepanek esitada Riigikogule asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja vajadusel ka muude seaduste muutmise seaduse eelnõu, millega tagatakse maaomanikele õigus nõuda tasu tehnorajatiste talumise eest.

2. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Tallinn-Tartu-Luhamaa maantee ehitamisest” eelnõu (898 OE) näeb ette Tallinn-Tartu maantee väljaehitamise I klassi maanteena. Eelnõu kohaselt peaks Vaida-Mäo lõik koos Mäo liiklussõlmega ning Tartu ümbersõit valmima hiljemalt 2010 aastaks; Mäo-Tartu lõik hiljemalt 2015 aastaks.

Päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Komisjonides

Maaelukomisjonis – ülevaade piimakvoodi rakendumisest ja perspektiividest.

Majanduskomisjonis – väljasõiduistung Tallinna Tehnikaülikoolis. Ülikool tutvustab oma teadustegevust ja teaduse arenguperspektiive. Kõne all on ka Eesti energiapoliitika ja energiajulgeolek.

Põhiseaduskomisjonis – Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse rahvaalgatuse võimaldamiseks eelnõu (982 SE); Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu (974 SE); Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse Vabariigi Presidendi valimiskorra muutmiseks eelnõu (91 SE).

Rahanduskomisjonis – investeerimisfondide seaduse, krediidiasutuste seaduse, finantsinspektsiooni seaduse, tagatisfondi seaduse ja kindlustustegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (919 SE).

Riigikaitsekomisjonis – rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (932 SE); strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse eelnõu (949 SE); otsuse „Eesti kaitseväe üksuse kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO kiirreageerimisüksuste koosseisus” eelnõu (950 OE).

Sotsiaalkomisjonis – töötajate usaldusisiku seaduse eelnõu (928 SE); sotsiaalhoolekande seaduse, käibemaksuseaduse, rahvatervise seaduse, riigilõivuseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (918 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, riigilõivuseaduse ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (886 SE).

Väliskomisjonis – ülevaade 28.-29. septembrini 2006 Sloveenias Portorožis toimunud NATO kaitseministrite mitteametlikust kohtumisest; ülevaade Soomes Levis 2.-3. oktoobrini 2006 toimunud Euroopa Liidu kaitseministrite mitteametlikust kohtumisest, kutsutud kaitseminister Jürgen Ligi ja kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsler Lauri Lindström; olukord Georgias ja Eesti Georgia-suunaline tegevus, kutsutud välisminister Urmas Paet; ülevaade Cotonou lepinguga seonduvast, kutsutud välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö osakonna 3. büroo direktor Marje Sotnik ja sama büroo atašee Tanel Tang; “Partnerlus- ja koostöölepingu, millega seatakse sisse partnerlus ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Tadžikistani Vabariigi vahel” ratifitseerimise seaduse” eelnõu (956 SE).

Õiguskomisjonis – ohvriabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (980 SE), kutsutud sotsiaalminister Jaak Aab.

Kohtumised ja muud üritused

Kell 11 – Riigikogu väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Ruumeenia suursaadiku Lucian Fatu’ga.

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Toomas Varek osaleb Euroopa keeltepäevaks korraldatud plakatikonkursi võitjatele auhindade üleandmisel rahvusraamatukogus.

Kell 15 – Riigikogu esimees Toomas Varek kohtub Vene Föderatsiooni suursaadiku Nikolai Uspenskiga.

* Riigikogu riigieelarve kontrollimise erikomisjoni liige Aivar Õun osaleb (kuni 10.10) Belgias Brüsselis kohtumisel Euroopa Liidu liikmesriikide ning Rumeenia ja Bulgaaria parlamentide eelarve kontrollimise komisjonidega. Arutusel on riigieelarve kontrollikomisjonide roll

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside