Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras esimesel lugemisel on 3 eelnõu.
1. Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele riigi majanduse elavdamise strateegia ja tegevusprogrammi välja töötamiseks aastateks 2009 – 2013“ eelnõu (555 OE) teeb valitsusele ettepaneku esitada hiljemalt 2009. aasta 1. novembriks riigi majanduse elavdamise strateegia aastateks 2009-2013 ja hiljemalt 2009. aasta 1. detsembriks riigi majanduse elavdamise tegevusprogramm.
2. Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine parvlaev Estonia uppumise põhjuste ja sellega seotud asjaolude väljaselgitamiseks rahvusvaheliseks parlamentaarseks koostööks“ eelnõu (552 OE) näeb ette Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamise parvlaev Estonia uppumise põhjuste ja sellega seotud asjaolude väljaselgitamiseks ning rahvusvaheliseks parlamentaarseks koostööks.
3. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud kohalike maksude seaduse täiendamise seaduse eelnõu (546 SE) loob kohalikele omavalitsustele võimaluse saada kompensatsiooni tehnorajatiste talumisega kohalikule kogukonnale elukeskkonna kvaliteedile tekitatud kahju eest. Eelnõu autorite hinnangul hakkavad tehnorajatisemaksu rakendama omavalitsused nende tehnorajatiste maksustamiseks, mis ei ole otseselt seotud kauba või teenuse pakkumisega antud valla elanikele. Tehnorajatisemaksust saadav tulu peab autori kinnitusel võimaldama kompenseerida tehnorajatise talumisega kaasnevat piirkondliku
elukeskkonna kvaliteedi halvenemist.

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis –
piiriülese keskkonnamõju hindamise konventsiooni muudatuste ja keskkonnamõju strateegilise hindamise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (601 SE); Riigikogu esindatusest SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogus.

Kultuurikomisjonis
(kell 14) – koolivõrk Tallinna näitel, kohtumine Tallinna haridusametnike ja koolijuhtidega; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).

Maaelukomisjonis
– loomakaitseseaduse, loomatauditõrje seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (596 SE).

Põhiseaduskomisjonis
(kell 13.15) – avaliku teenistuse seaduse eelnõu (538 SE).

Rahanduskomisjonis
(kell 14) – 2010. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (587 SE), osalevad kultuuriminister Laine Jänes ja keskkonnaminister Jaanus Tamkivi; kell 15 väljasõiduistung Kadriorgu, kus kohtutakse Vabariigi Presidendiga.

Riigikaitsekomisjonis
(kell 14) –  otsuse eelnõud: kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Iraagis (616 OE), kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Afganistanis (615 OE), kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos (614 OE), kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Bosnias ja Hertsegoviinas (613 OE) ning kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude 14. rotatsiooni koosseisus” (612 OE); Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutamata jäetud kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus.

Õiguskomisjonis
(kell 13) – tsiviilkohtumenetluse seadustiku, kohtute seaduse ja riigiõigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (583 SE); perekonnaseaduse eelnõu (543 SE); karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (542 SE).

Kohtumised ja üritused

Kell 13 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Bulgaaria suursaadiku Petio Dimitrov Petev´iga (ruum L253).

Kell 13.15
Ene Ergma tervitab koos Riigikogu liikmetest Martide ja Kadridega Riigikogu külastavaid mardisante (Riigikogu hoone vestibüülis). Traditsiooniliselt saabuvad Riigikogusse mardiõnne tooma Vanalinna Hariduskolleegiumi mardisandid.

Kell 14.25
– Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Eestisse visiidile saabuva Montenegro presidendi Filip Vujanovićiga

Kell 16
Ene Ergma osaleb Eesti ja Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) ECSS (European Cooperation on Space Standardization) lepingu allkirjastamisel ja pressikonverentsil (majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis). Kell 17.30 külastab ESA delegatsioon Riigikogu.

Kell 19
– Riigikogu korvpallimeeskonna sõpruskohtumine Turba kooli meeskonnaga.
* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste ja asejuht Mailis Reps osalevad (7.11-12.11) Gruusias Tbilisis GUAMi (Gruusia, Ukraina, Aserbaidžaani ja Moldova demokraatia ja majandusliku arengu edendamiseks loodud koostööorganisatsioon) Parlamentaarse Assamblee 4. istungjärgul ja energiajulgeoleku alasel konverentsil, kus käsitletakse kolme mere regiooni koostööd.
* Riigikogu Euroopa liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson ning liikmed Enn Eesmaa, Raivo Järvi ja Jüri Tamm osalevad (8.11-11.11) Madridis komisjoni töövisiidil Hispaania parlamendis. Arutusele tulevad teemad, mis on seotud Hispaania peatselt algava eesistumisega Euroopa Liidus.
* Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (9.11-14.11) Aserbaidžaanis Bakuus konverentsil „Tsivilisatsioonidevaheline dialoog: Aserbaidžaani vaatenurk”. Arutusel on islamiga seotud geopoliitilised küsimused. Konverentsi korraldab Aserbaidžaani Diplomaatia Akadeemia.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside