Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Teisel lugemisel on välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (422 SE), mille põhieesmärk on sätestada kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguste riikliku reservi jaotamise põhimõtted. Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguste jaotuskavaga sätestatav reserv jaotub kauplemise süsteemi sisenejate reserviks ja ühisrakendusprojektide reserviks. Eelnõus esitatud muudatusettepanek käsitleb kauplemissüsteemi sisenejate reservi jaotamise põhimõtteid. Vastavalt Euroopa Komisjoni Keskkonnapeadirektoraadi 10. detsembri 2008. aasta kirjale nr 57440 on Euroopa Komisjoni poolt kooskõlastatud Eesti kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguste jaotuskavas käitistele aastateks 2008-2012 keskmiseks summaarseks lubatud heitkoguseks 11 832 452 tonni süsinikdioksiidi. Kauplemise süsteemi sisenejate riiklikku reservi ei kinnitata Euroopa Komisjoni Keskkonnapeadirektoraat enne riikliku reservi jaotamise põhimõtete sätestamist õigusaktiga, mida vastavalt teebki käesolev eelnõu. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 12. märtsil.
Komisjonides

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).

Majanduskomisjonis – elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (424 SE); Euroopa Komisjoni rohelise raamatu „Kollektiivse hüvitamise mehhanismid tarbija jaoks“ osas Vabariigi Valitsuse seisukohtade arutelu ning arvamuse esitamine ELAK-le; parlamentaarne kuulamine: metsatööstuse konkurentsivõime seoses metsaveokite tonnaažiga (ruum L 332).

Põhiseaduskomisjonis -väljakuulutamata jäetud soolise võrdõiguslikkuse seaduse, võrdse kohtlemise seaduse, Eesti Vabariigi töölepingu seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse arutelu; Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (407 SE); Riigikohtule arvamuse andmine (Tallinna valimiste teemal); Riigikogu muinsuskaitse ühenduse liikmete kuulamine põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise teemal.

Riigikaitsekomisjonis – informatsioon riigikaitsekomisjoni visiidist Ameerika Ühendriikidesse; kaitseväe korralduse seaduse rakendamine, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel sh Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas, kutsutud kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneots.

Väliskomisjonis – ülevaade 4. – 5. märtsini Brüsselis toimunud NATO välisministrite mitteametlikust kohtumisest; Eesti seisukohad 12. – 13. märtsini Prahas toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumisel, kutsutud kaitseminister Jaak Aaviksoo.

Õiguskomisjonis – perekonnaseaduse eelnõu (55 SE).
Kohtumised, töövisiidid

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Teaduste Akadeemia juhatuse koosolekul.

Kell 14.15 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Pirita Majandusgümnaasiumi õpilastega.

* Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb (08.03-10.03) Prahas Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel. Arutusel on Tšehhi eesistumise aja ühe prioriteetsema teemaga „Euroopa Liit maailmas“ seonduv: julgeolek ja üleatlandilise koostöö majanduslik mõõde.

* Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (08.03-14.03) Pariisis töövisiidil Euroopa Nõukogu rassismi ja sallimatuse vastase Euroopa komisjoni (ECRI) raportöörina.

Riigikogu pressitalitus
Ülo Mattheus, 631 6352
9. märts 2009

Tagasiside