Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras esimesel lugemisel on riigikaitsekomisjoni algatatud strateegilise kauba seaduse § 76 ja jälitustegevuse seaduse § 9 muutmise seaduse eelnõu (148 SE), mille eesmärk on tagada välisministeeriumi valitsemisalas tegutseva strateegilise kauba komisjoni ettenähtud ülesannete täitmine. Eelnõuga antakse jälitustegevuse seaduses (§ 6 lg1) nimetatud uurimisasutustele õigus vajadusel (ja eriloa taotleja kirjalikul nõusolekul) koguda tema kohta andmeid jälitustegevuse seaduses  ette nähtud toimingutega,  et otsustada strateegilise kaubaga seonduva eriloa andmine.  Seda rakendatakse juhul, kui komisjon leiab, et taotleja või avaldaja taust, tema usaldusväärsus või tema esitatud andmed äratavad põhjendatud kahtlusi ning nende kontrollimiseks on muud võimalused ammendatud.

Komisjonides (kell 14)

Kultuurikomisjonis väljasõiduistung Eesti Ajaloomuuseumis (Maarjamäel), arutelu muuseumivarade kogumisest ja säilitamisest, osalevad kultuuriminister Rein Lang, Eesti Ajaloomuuseumi direktor Sirje Karis, Eesti Rahva Muuseumi direktor Krista Aru, Virumaa Muuseumide juhatuse esimees Ants Leemets.

Maaelukomisjonis – kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse eelnõu (108 SE).

Majanduskomisjonis – riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (113 SE); maakondliku bussiliikluse korralduse kavandatavad muudatused, kutsutud maanteeameti ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad.

Põhiseaduskomisjonis – otsuse Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine elamislubade andmisega seotud asjaolude väljaselgitamiseks eelnõu (149 OE).

Riigikaitsekomisjonis ja väliskomisjonis – ühine väljasõiduistung Kaitseväe Peastaabis, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel.

Kohtumised ja üritused

Kell 15 – Riigikogu naisteühenduse koosolek, ettekandega „Laps lähisuhtevägivalla tunnistajana – mida näitavad uurimused?“ esineb Tartu Ülikooli teadur Kadri Soo (ruum L 332).

Kell 15 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb rahvusvähemuste kultuuriseltsidele korraldataval aastavahetuse vastuvõtul (Nukuteater)

Kell 16 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Rakvere linnapea Andres Jaadla ja Rakvere Eragümnaasiumi Hariduskogu esimehe ning Linnavolikogu liikme Anne Nõguga.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside