Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimesel lugemisel on kolm eelnõud.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõuga (752 SE) soovib algataja ära hoida kõnealuse seaduse jõustumisega kaasnevat töötajate õiguste väidetavat kitsendamist. Algataja selgituse kohaselt peab alates 1. jaanuarist hakkama kohtus riigilõivu maksma nii tööõnnetuse kui ka kutsehaiguse hüvise nõudja. Seetõttu tuleb 1. jaanuarist siiani riigilõivust vabade nõuete eest igas kohtu astmes maksta riigilõivu. Kui näiteks tööõnnetushüvise nõude suuruseks on 3000 krooni kuus, siis riigilõivu tuleb enne kohtusse minekut maksta 1750 krooni. Algataja soovib säilitada kuni 1. jaanuarini kehtinud korda.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud Eesti Vabariigi töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (753 SE) tunnistab kehtetuks paragrahvid, mis võimaldavad lõpetada töötaja töölepingu tema 65 aastaseks saamisel. Eelnõu autorid on veendunud, et tegemist on vanuselise diskrimineerimisega tööturul, mis tuleb lõpetada.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud töölepingu seaduse § 86 punkti 10, § 87 lõike 1 punkti 6, § 90 lõike 1 punkti 1 ja § 108 muutmise seaduse eelnõu (763 SE) eesmärk on seesama, mis eelnõul 753SE: tunnistada kehtetuks paragrahvid, mis võimaldavad lõpetada töötaja töölepingu tema 65 aastaseks saamisel. Ka selle eelnõu algatajad on veendunud, et tegemist on vanuselise diskrimineerimisega.

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – Eesti Rahvusraamatukogu seaduse ja Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (780 SE).

Maaelukomisjonis – komisjoni liikmed osalevad maaelu arengu seminaril põllumajandusministeeriumis.

Majanduskomisjonis – väljasõiduistung: Eesti Kinnisvarafirmade Liit.

Põhiseaduskomisjonis – välisministri kirja arutelu, mis puudutab Euroopa põhiseaduse lepingu arutelu Riigikogus; Riigikogu otsuse eelnõu algatamise arutelu, mis käsitleb taotluse esitamist Riigikohtule seisukoha saamiseks, kuidas euro käibele laskmine Eestis suhestub Eesti põhiseaduse ja Euroopa Liidu õigusega; Riigikogu kodukorra seaduse § 47 muutmise seaduse eelnõu (793 SE).

Riigikaitsekomisjonis – Miinisadamaga seonduvad probleemid, koostöö uue Tallinna linnavalitsusega; kutsutud kaitseministeeriumi esindajad; kolme Balti riigi parlamentide kaitsekomisjonide töökohtumise korraldamine märtsikuu lõpus Tallinnas.

Sotsiaalkomisjonis – arutelu vanemahüvitise seaduse §3 lg 7 teise lause ja § 7 lg 1 p.3 vastavusest põhiseadusele.

Väliskomisjonis – arutelu Eesti energeetika arenguperspektiividest ja Euroopa gaasitarnete julgeolekust, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministri nõunik Heido Vitsur ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kütuse ja energiaturu talituse juhataja Ando Leppiman; ülevaade NATO PA Eesti delegatsiooni tegevusest, kutsutud NATO PA Eesti delegatsiooni juht Sven Mikser ja delegatsiooni sekretär Tanja Espe; ülevaade Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni tegevusest, selgitusi jagab ENPA Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson ja delegatsiooni sekretär Tanja Espe.

Õiguskomisjonis – abieluvararegistri seaduse, kinnistusraamatuseaduse, kohtutäituri seaduse, laeva asjaõigusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (779 SE).

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

[email protected]

Tagasiside