Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 3 eelnõu, millest 1 on teisel ja 2 esimesel lugemisel.
1. Teisel lugemisel on IRLi fraktsiooni, Reformierakonna fraktsiooni ning Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud monopolide ohjeldamise seaduse eelnõu (597 SE), mille eesmärk on muuta kaugkütteseadust, ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadust ning karistusseadustikku nii, et universaalteenust pakkuvate ja turgu valitsevate ettevõtete hinnakujunduses oleks tagatud parem tarbijate kaitse. Teiseks lugemiseks laekus eelnõule 37 muudatusettepanekut. Eelnõu uue redaktsiooni kohaselt peab soojusettevõtja kooskõlastama soojuse piirhinna konkurentsiametiga. Hind tuleks kooskõlastada igale võrgupiirkonnale eraldi. Ühe muudatusena jäetakse eelnõust algsest tekstist välja vee-ettevõtja põhjendatud tulukuse määra maksimaalne protsent, kuna sellist määra ei too numbriliselt välja ükski teine analoogiline seadus. Ka jäetakse eelnõu karistusseadustiku muudatusest välja sanktsioon kuni kolm aastat vangistust, mida algse teksti kohaselt võinuks kohalda ettevõtja suhtes tema poolt turgu valitseva seisundi kuritarvitamise eest. 
2. Esimesel lugemisel on Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud looduskaitseseaduse § 24 muutmise seaduse eelnõu (752 SE), millega kehtestatakse kohustus kinnisasja valdajale teatada kaitstavast loodusobjektist ja sellel kehtivatest kitsendustest isikutele, kes viibivad kinnistul kinnisasja valdaja korraldusel, tehes seal näiteks teatud töid töövõtulepingu või käsunduslepingu alusel. Algataja kinnitusel tuleneb see vajadusest tagada kaitstavatele loodusobjektidele tõhusam kaitse.
3. Esimesel lugemisel on Eestimaa Rohelised fraktsiooni, Reformierakonna fraktsiooni ning IRLi fraktsiooni algatatud plastkotiaktsiisi seaduse eelnõu (722 SE), millega maksustatakse plastkotid 3 kroonise aktsiisimaksuga. Eelnõu eesmärk on vähendada plastkottide kasutamist ja sellest tulenevat kahjulikku keskkonnamõju. Algataja hinnangul väheneb plastkoti kasutamine peale maksu kehtestamist kuni kümme korda, tuues riigieelarvesse orienteeruvalt  30 miljonit krooni aastas.

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis
(kell13) – jäätmeseaduse ja maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (700 SE).

Kultuurikomisjonis
(kell 12) – Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (729 SE).

Majanduskomisjonis
(kell 12) – elektroonilise side seaduse ja infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (727 SE); riikliku statistika seaduse eelnõu (739 SE).

Põhiseaduskomisjonis
(kell 14) – riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (764 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang; riigipiiri seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (749 SE).

Riigikaitsekomisjonis
(kell 11.15) – informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel sh Afganistanis, Iraagis (NTM), Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas, kutsutud kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneots.

Sotsiaalkomisjonis
(10 minutit peale täiskogu istungi lõppu) –inimgeeniuuringute seaduse muutmise seaduse eelnõu (741 SE); tööturuteenuste ja – toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (692 SE); Eesti Haigekassa seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (738 SE); lastekaitse teemalise olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ettevalmistamine.

Õiguskomisjonis
– (15 min pärast täiskogu istungi lõppu) karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (728 SE); halduskohtumenetluse seadustiku eelnõu (755 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang.

Kohtumised, üritused, assambleed

Kell 14
 - Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub kõnevõistluse Kuldsuud Põltsamaal 2010 võitjatega.

Kell 14
– Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Terakese lasteaia lastega (Riigikogus).

Kell 15
Jüri Ratas kohtub Tallinna Loitsu Lasteaia lastega (Riigikogus).

Kell 18
– Raplamaa kuule Riigikogus paneb punkti korvpalli sõprusvõistlus Riigikogu korvpallimeeskonna ja korvpallitiimi „Raplamaa tähed“ vahel Raplas Sadolini spordimajas. Riigikogu meeskonnas löövad kaasa Riigikogu aseesimees Jüri Ratas ja Riigikogu liikmed Hannes Rumm, Indrek Saar, Kalle Laanet.
 Raplamaa meeskonda kuuluvad Rapla maavanem Tiit Leier, Aare Heinvee (Rapla vallavolikogu), Karl Tamme (Kehtna vallavolikogu), Margus Miller (Kohila volikogu), Eero Kalberg (Kehtna MTK), Andres Saks (Valtu PK), Hannes Vald (Juuru vallavolikogu), Andres Elmik (Märjamaa gümnaasium), Raul Aarma (Rapla päästeosakond), Mihkel Ital (Rapla päästeosakond), Raivo Erm (Rapla vallavolikogu), Raivo Heinaru (Kohila gümnaasiumi), Kalju Kalda (Valtu spordimaja) ja Priit Karjane (Rapla Maakonna Spordiliit).
* Riigikogu maaelukomisjoni aseesimees Aleksei Lotman osaleb maaelu arengu kava 2007-2013 seirekomisjoni istungil Tallinnas (Tallink City Hotel).
* Riigikogu maaelukomisjoni esimees Kalev Kotkas ja keskkonnakomisjoni liige Mark Soosaar osalevad (1.06-2.06) Belgias Brüsselis Euroopa Parlamendi kalanduskomisjoni kohtumisel Euroopa Liidu liikmesriikide rahvusparlamentide esindajatega. Arutusel on ühtse kalanduspoliitika reformiga seotud küsimused.
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb (1.06-4.06) Ukrainas Kiievis ENPA monitooringukomitee raportöörina informatsiooni kogumise missioonil
* NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Mati Raidma ja liige Sven Mikser osalevad Riias (28.05-1.06) NATO PA kevadistungil.
* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson, aseesimees Ester Tuiksoo ning liikmed Evelyn Sepp ja Taavi Rõivas osalevad (30.05-2.06) Madridis COSACi XLIII konverentsil. Arutusel on COSACi tulevikuroll ning rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi suhted Lissaboni lepingu jõustumise valguses. Euroopa Komisjoni president José Manuel Durao Barroso annab ülevaate uue Euroopa Komisjoni poliitilistest prioriteetidest.
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Silver Meikar osaleb (31.05-2.06) Pariisis ENPA poliitikakomitee istungil. Muuhulgas on arutusel majanduskriisi poliitilised tagajärjed, demokraatia olukord Euroopas, islamism ja islamofoobia Euroopas jmt.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside