Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Reede 25. november

Toompea lossis alustab tööd Balti Assamblee 24. istungjärk ning 11. Balti Nõukogu.

Kell 10 – istungjärgu avamine, millel esinevad tervituskõnega Vabariigi President Arnold Rüütel, Riigikogu esimees Ene Ergma, Leedu Seimi president Arturas Paulauskas, Põhjamaade Nõukogu president Rannveig Gudmundsdottir jt.

Kell 11 – algab Balti Nõukogu, kus astuvad sõnavõtuga üles peaminister Andrus Ansip ning välisminister Urmas Paet.

Kell 12.30 – Balti Nõukogu ja Balti Assamblee pressikonverents Riigikogu istungisaalis.

Kell 15 – Balti Assamblee I istung, kus on arutelu all parlamentaarse koostöö tulevik Läänemere regioonis.

Kell 19 – Balti Assamblee 2005. aasta kultuuriauhindade üleandmine Tallinna Raekojas.

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis

Eesti seisukohad 28.-29. novembril toimuval konkurentsivõime nõukogu kohtumisel, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar ning haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu määruse eelnõule, millega kehtestatakse tsiviillennundusjulgestuse ühiseeskirjad. Kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar.

Eesti seisukohad 1. ja 5. detsembril toimuval transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu kohtumisel, kutsutud: majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar;

Seisukoha andmine Euroopa Liidu Nõukogu raamotsuse eelnõule organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse kohta. Kutsutud justiitsministeeriumi esindajad.

Eesti seisukohad 1.-2. detsembril toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel, kutsutud justiitsminister Rein Lang.

Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, mis kehtestab liikmesriikide välistel maismaapiiridel toimuva kohaliku piiriliikluse eeskirjad ning muudab Schengeni konventsiooni ja ühiseid konsulaarjuhiseid.

Riigikogu kodukorra seaduse §47 muutmise seaduse eelnõu.

Sotsiaalkomisjonis – väljasõit Põlvamaale ja Tartusse, milles osalevad Leedu ja Läti sotsiaalkomisjonid.

Kell 8 . 30 tutvutakse intellektipuudega noorte koduga Maarja külas Põlvamaal Kiidjärvel. Kohal on ka Põlva maavanem Urmas Klaas.

Kell 14 külastatakse Tartu Ülikooli polikliiniku ja peremeditsiini õppetooli, kus professor Heidi-Ingrid Maaroos ja dotsent Ruth Kalda annavad ülevaate perearstindusest Eestis ning arutatakse tervishoiu rahastamise probleeme.

Perearsti vastuvõtule peab pääsema haigestumise puhul kolme tööpäeva jooksul ja ägeda haigestumise puhul peab saama arstiabi juba pöördumise päeval. Samas esineb praktikas siiski probleeme, eriti nädalavahetustel ja maapiirkonnas. Probleemne on ka perearstide töö organiseerimine – kas ja kui palju saab ta kasutada lisatööjõudu, kas tal on veel mõni arst abiks jne.

Lähem informatsioon sotsiaalkomisjoni esimees Mai Treial 50 46 410 ja sotsiaalkomisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja Aimi Kaldre 51 12 339.

Laupäev 26. november

Jätkub Balti Assamblee 24. istungjärk ning 11. Balti Nõukogu

Kell 11 – Balti Assamblee II istung, millel käsitletakse gaasijuhtme rajamist Läänemere põhja ja selle võimalikke mõjusid Läänemere äärsetele riikidele.

Kell 13.30 – BA lõppdokumendi allkirjastamine ja pressikonverents Valges saalis.

Sotsiaalkomisjonis – väljasõit Jõgevamaale koos Leedu ja Läti sotsiaalkomisjoni esindajatega.

Kell 9.30 – tutvutakse MTÜ Jõgevamaa Omavalitsuste Aktiviseerimiskeskusega Voorel ja toimub arutelu teemal „Aktiivsed tööturumeetmed”.

Tööturul valitseva olukorra leevendamiseks on vastu võetud tööturuteenuste ja -toetuste seadus, milles uue teenusena on sätestatud eelkõige noortele ja puuetega töötutele mõeldud tööpraktika ja pikaajaliste töötute ning heitunute tööturule tagasitoomiseks mõeldud tööharjutus. Kehtestatakse stipendiumi maksmine tööturukoolitusel, tööpraktikal või -harjutuses osalevatele isikutele ning sõidukulude hüvitamine tööturukoolitusel ja tööpraktikal osalejatele.

Lähem informatsioon sotsiaalkomisjoni esimees Mai Treial 50 46 410 ja sotsiaalkomisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja Aimi Kaldre 51 12 339.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

[email protected]

Tagasiside