Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – Euroopa Liidu asjade komisjon

1. Eesti seisukohad 10. juunil 2013 toimuval EL transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungil.

2. Riigikogu otsuse eelnõu ”Põhjendatud arvamus Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile ning Euroopa Liidu nõukogu eesistujale Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepaneku, millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ seoses mittefinantsteabe ja mitmekesisust käsitleva teabe avalikustamisega suurte äriühingute ja kontsernide poolt, mittevastavusest subsidiaarsuse põhimõttele“ (OE 445). Saali saatmine ja ettekandja määramine.

3. Seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni roheline raamat keskkonda sattunud plastikjäätmeid käsitleva Euroopa strateegia kohta (COM(2013)123). Kutsutud keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek.

4. Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ja määruse eelnõule, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (COM(2013)161,162). Kutsutud justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse nõunik Kaia Läänemets.

5. Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule kolmandate riikide kodanike teadustöö, õpingute, õpilasvahetuse, tasustatud ja tasustamata praktika, vabatahtliku teenistuse ja au pair´ina töötamise eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta (COM(2013)151). Kutsutud siseministeeriumi migratsiooni- ja piirivalvepoliitika osakonna nõunik Harry Kattai, migratsiooni- ja piirivalvepoliitika osakonna nõunik Laura-Sofia Annus ning haridus- ja teadusministeeriumi Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna asejuhataja Tatjana Kiilo.

Kohtumised, üritused

Kell 9 – Pärnus toimub Balti Assamblee ümarlaud, mille on kokku kutsunud Balti Assamblee loodusvarade ja keskkonnakomisjon. Kõne all on maaelu jätkusuutllik arendamine. Hotel SPA Estonia, Tammsaare 4.

Kell 11.15 – Riigikogu õiguskomisjon kohtub Läti parlamendi õiguskomisjoniga.

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Tehvandi Spordikeskuse peahoone avamisel Otepääl.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (5.06-7.06) Pariisis ENPA poliitikakomitee istungil. Arutusele tulevad olukord Lähis-Idas, OECD tegevus 2012 – 2013, partnerlussuhted Maroko parlamendiga ning olukord Valgevenes ja olukord Tuneesias.

* Riigikogu liige Mati Raidma osaleb (2.06-8.06) Sitsiilias Acireales UNDAC (United Nations Disaster Assessment and Coordination) erikursustel. Kursustel on fookuses UNDACi roll hädaolukorra hindamisel.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside