Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 09.30 – Euroopa Liidu asjade komisjon

1. Eesti seisukohad 8.-9. detsembril toimuval transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu kohtumisel. Kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.

2. Eesti seisukohad 8.-9. detsembril toimuval üldasjade ja välissuhete nõukogu kohtumisel. Kutsutud välisministeeriumi poliitikadirektori osakonna poliitikadirektor Clyde Kull.

 3. Arvamuse andmine Euroopa nõukogu direktiivi eelnõule, millega rakendatakse Euroopa Ühenduse Reederite Ühingu (ECSA) ja Euroopa Liidu Transporditööliste Ametiühingute Liidu (ETF) sõlmitud kokkulepet 2006. aasta meretöönormide konventsiooni kohta ja muudetakse direktiivi 1999/63/EÜ (COM(2008)422). Kutsutud sotsiaalministeeriumi eurokoordinatsiooni ja välissuhete osakonna peaspetsialist Annika Sepp.

4. Riigikogu alaline esindaja Euroopa Parlamendi juures: tööde ülevaade august 2008 kuni detsember 2008. Kutsutud Malle Kuuler.

 5. Parlamentidevahelise EL teabevahetuse sekretariaadi (IPEX) rahastamine, arutelu jätkamine.

Balti Assamblee 27. istungjärk (4.12 -6.12)

Viljandis toimub Balti Assamblee 27. istungjärk ja 14. Balti Nõukogu istung. Istungjärgul esinevad tervituskõnega Eesti, Läti ja Leedu parlamendi esimehed ning nõukogus kohtuvad Balti riikide välisministrid. Peetakse konverents „Läänemere strateegia ja energiajulgeolek” ning antakse üle BA medalid ning kirjandus-, kunsti- ja teadusauhinnad.

Balti Assamblee presiidiumi istung (Grand Hotel, Tartu 11)

Kell 8 – BA komisjonide ühisistungid.

Kell 9 – BA presiidiumi kohtumine GUAMi (Gruusia, Ukraina, Aserbaidžaan, Moldova) parlamentaarse assambleega.
Kell 9 – BA komisjonide istungid.
Kell 10.15 –Balti Assamblee 27. istungjärgu avamine. Tervitused Baltimaade parlamendijuhtidelt, samuti Põhjamaade Nõukogu presidendilt Erkki Tuomiojalt (Pärimusmuusika Ait, Tasuja 6).
Kell 11.15 – BA medalite üleandmise tseremoonia.
Kell 12
– Konverentsi „Läänemere strateegia ja energiajulgeolek” avamine.
Kell 17
–  jätkub BA 27. istungjärk.
Kell 20 – BA auhindade üleandmise tseremoonia teatris „Ugala”.

Istungjärk jätkub laupäeval.

Muud üritused  

* Riigikogu osaleb (4.12 – 6.12) Noortemessil Teeviit 2008. Riigikogu messiboksis tutvustatakse noortele seadusandliku institutsiooni tegevust. Boksist on lubanud läbi astuda Riigikogu aseesimees Jüri Ratas ja Riigikogu liikmed Maret Merisaar, Mart Laar, Kaia Iva, Karel Rüütli, Mart Nutt ja Marko Mihkelson. Riigikogu on Teeviidal esindatud 8. korda.

* Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland osaleb (4.12-6.12) Ukrainas Kiievis rahvusvahelisel noorte liberaalide peaassambleel.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside