Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Liidu asjade komisjon arutab, kas Euroopa Liidu finantsperspektiivi peaks käsitlema riiklikult tähtsa küsimusena Riigikogus.

***

Euroopa Liidu asjade komisjonis ””

 

Eesti seisukohad 6.-7. juunil toimuval konkurentsivõime nõukogu kohtumisel. Kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar ning haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

 

Seisukoha andmine Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, kasutuse lubamist ja piiramist (REACH) ning Euroopa Kemikaalide Agentuuri loomist; hinnang Agentuuri ja liikmesriikide pädevate asutuste kavandatavale tööjaotusele.

 

Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, mis kehtestab liikmesriikide välistel maismaapiiridel toimuva kohaliku piiriliikluse eeskirjad ning muudab Schengeni konventsiooni ja ühiseid konsulaarjuhiseid.

 

Olulise tähtsusega riikliku küsimusena Euroopa Liidu finantsperspektiivi 2007-2013 arutelu algatamine Riigikogu täiskogul.

 

 

Üritused:

 

Kell 10 – Rahvusraamatukogu kuppelsaalis toimub järjekordne Riigikogu teabepäev teemal “Ravi kättesaadavus ja ravikvaliteet ehk laiemalt – õigus tervisele, mis see on?” Teabepäeval osalevad kõikide fraktsioonide esindajad, üritust juhib Riigikogu aseesimees Toomas Varek. Teabepäeva partneriks on Eesti Patsientide Esindusühingu ja nende erinevate alaliitude esindajad.

Tagasiside