Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Liidu asjade komisjonis

Kell 10

1. Eesti seisukohad 3. märtsil toimuval keskkonnanõukogu kohtumisel. Kutsutud keskkonnaminister Jaanus Tamkivi.

2. Seisukoha andmine Kliimamuutuste ja taastuvenergiapaketile. Kutsutud on majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna juhataja Einari Kisel, energeetika osakonna juhataja asetäitja Ando Möldre ja keskkonnaministeeriumi rahvusvahelise koostöö asekantsler Allan Gromov.

Paketi koosseisus on järgmised dokumendid:

Euroopa Komisjoni teatis “Kaks korda 20 aastaks 2020 Kliimamuutus – Euroopa võimalus”;

Euroopa Komisjoni teatis fossiilkütustest säästva elektritootmise varase tutvustamise toetamise kohta;

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et täiustada ja laiendada ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi;

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu otsus, milles käsitletakse liikmesriikide jõupingutusi kasvuhoone-gaaside heitkoguste vähendamiseks, et täita ühenduse kohustust vähendada kasvuhoone-gaaside heitkoguseid aastaks 2020;

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv, milles käsitletakse süsinikdioksiidi geoloogilist säilitamist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 85/337/EMÜ ja 96/61/EÜ, direktiive 2000/60/EÜ, 2001/80/EÜ, 2004/35/EÜ, 2006/12/EÜ ja määrust (EÜ) nr 1013/2006; Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta.

3. Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioksiidiheite vähendamist käsitleva ühenduse tervikliku lähenemisviisi raames. Kutsutud on keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse- ja tehnoloogia osakonna välisõhu ja kiirgusohutuse büroo peaspetsialist Meelis Münt.

Kell 12

Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed tutvuvad Shengeni infosüsteemiga keskkriminaalpolitseis. 

Üritused, istungid, visiidid

* Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland osaleb (29.02) Brüsselis Euroopa Liberaaldemokraatliku ja Reformipartei (ELDR) büroo istungil. 

* Riigikogu liige Mart Laar osaleb (29.02-03.03) Stockholmis Eesti Vabariigi 90. aastapäeva tähistamisega seotud üritustel. 

* Riigikogu Eesti-Kosovo parlamendirühma esimees Hannes Astok, aseesimees Mart Nutt ning rühma liikmed Jaanus Marrandi ja Taavi Rõivas on (29.02-02.03) visiidil Kosovo Vabariigis, kus kohtutakse Kosovo Assamblee presidendi Jakup Krasniq’i ja väliskomisjoniga, Kosovo presidendi Fatmir Sejdiu’ga, peaministri Hashim Thaq’iga, avaliku teenistuse ministri Arsim Bajram’iga ning kohalike OSCE esindajatega.

* Sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof (28.02-02.03) ja komisjoni liige Tõnis Kõiv (28.02-01.03) osalevad Amsterdamis tervisekaitsealasel meediakoolitusel. 

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside