Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – Euroopa Liidu asjade komisjon

1. Eesti seisukohad 1.-2. oktoobril toimuval transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu kohtumisel. Kutsutud majandus- ja kommuni katsiooniminister Juhan Parts.

2. Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse eelnõule, mis käsitleb ühiseeskirju rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu kohta [KOM(2007)265].

3. Eesti seisukohad 4. oktoobril toimuval soolise võrdõiguslikkuse ministrite mitteametlikul kohtumisel.

4. Ülevaade valitsustevahelisest konverentsist. Kutsutud välisministeeriumi EL küsimuste asekantsler Kaja Tael.

5. Eesti seisukohad 1.-2. oktoobril toimuval mitteametlikul justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel. Kutsutud siseminister Jüri Pihl.

6. Seisukoha andmine Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule EL bioloogiliseks ohuks valmisolek kohta [(KOM(2007) 399].

7. Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu otsusele, millega kehtestatakse tegevusprogramm kõrghariduse kvaliteedi parandamiseks ja kultuuridevahelise mõistmise edendamiseks kolmandate riikidega tehtava koostöö kaudu (Erasmus Mundus 2009-2013).

8. Seisukoha andmine Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule „Euroopa teadusruum: uued perspektiivid”.

9. EL asjade komisjoni ettekanne 9. oktoobril, kui peaminister esitab Riigikogule ülevaate Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel.

10. Brüsselis 18. oktoobril 2007 toimuv konverents “Euroopa kaitse strateegia defineerimine”. Kutse komisjoni esimehele.

Kohtumised, missioonid, istungid

Kell 13Ene Ergma kohtub Euroopa Linnade Liidu (UCEU) aastakonverentsist ja peaassambleest osavõtjatega. 

* Riigikogu liikmed Valdur Lahtvee, Silver Meikar ja Taavi Rõivas on (28.09-1.10) OSCE Parlamentaarse Assamblee missiooni koosseisus vaatlejatena Ukraina parlamendivalimistel.

* Riigikogu OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Paul-Eerik Rummo ning liikmed Toivo Tootsen ja Mart Nutt on (28.09-3-10) Sloveenias Portorožis OSCE PA sügiskonverentsil, alatise komitee istungil ning Vahemere parlamentaarsel foorumil „Kagu-Euroopa julgeoleku alane koostöö: parlamendiliikmete roll”.

Tagasiside