Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 9.15 – Euroopa Liidu asjade komisjon

1. Arvamuse andmine valge raamatu „Ülevaade ja Eesti seisukohad ettepanekutest euroala tugevdamiseks“ kohta. Kutsutud rahandusministeeriumi Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna nõunik Andres Kuningas, makromajanduspoliitika osakonna juhataja Andrus Säälik, välisministeeriumi juriidilise osakonna Euroopa Liidu õiguse büroo direktor Kadri Elias ja justiitsministeeriumi Avaliku õiguse talituse nõunik Age Inkinen.

2. Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, milles käsitletakse esialgsete eelarvekavade seire ja hindamise ning euroala liikmesriikide ülemäärase eelarvepuudujäägi kõrvaldamise tagamise üldsätteid (COM(2011)821); Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega tugevdatakse majanduse ja eelarve järelevalvet liikmesriikide üle, kellel on või võivad tekkida tõsised raskused finantsstabiilsuse tagamisel euroalas (COM(2011)819); rohelise raamatu stabiilsusvõlakirjade kasutuselevõtu teostatavuse kohta (COM(2011)818). Kutsutud rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja Andrus Säälik ning Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna nõunik Meelis Meigas.

3. Eesti seisukohad 30. jaanuaril 2012 toimuval mitteametlikul Ülemkogul. Kutsutud peaminister Andrus Ansip.

 4. Eesti seisukohad 1.-3. veebruaril 2012 toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu kohtumisel. Kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi siseturuosakonna tarbija- ja konkurentsipoliitika talituse juhataja Thea Palm, siseturuosakonna tarbija- ja konkurentsipoliitika talituse ekspert Mario Sõrm, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõunik Mait Heidelberg ning haridus- ja teadusministeeriumi teadusosakonna nõunik Reesi Lepa.

 5. Euroopa Komisjoni 2012. aasta tööprogramm. Kutsutud Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas.

Üritused, kohtumised, ENPA

Kell 12 – Riigikogu istungisaalis toimub traditsiooniline ELO noorteparlamendi istung. Seekordseks teemaks on noortekogud ja noortevolikogud, nende tegevus ja roll ühiskonnas. Tervituskõnega esineb Riigikogu aseesimees Jüri Ratas.

*Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Teaduste Akadeemia fülogeneetika ja süstemaatika komisjoni laiendatud koosolekul.

* Riigikogu liige Viktor Vassiljev osaleb (27.01-29.01) Ukrainas Lvivis teaduslik-praktilisel konverentsil „Tehnoloogia ökoloogias, bioloogias, meditsiinis“.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel (22.01-27.01) ning liikmed Margus Hanson ja Mailis Reps (21.01-27.01) osalevad Prantsusmaal Strasbourgis ENPA 2012. aasta istungjärgi 1. istungil. Reedel on kõne all rahvastiku pealesunnitud ränne kui inimõiguste rikkumine ning demograafilised trendid vastuolude suurenemise suunas Euroopas.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside