Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – Euroopa Liidu asjade komisjon

1. Eesti seisukohad 29.-30 jaanuaril toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel. Seisukohti tutvustavad abiminister Rain Vändre, põllumajandusministeeriumi põllumajandus- ja kaubanduspoliitika asekantsler Andres Oopkaup, põllumajandusministeeriumi toiduohutuse asekantsler Toivo Nõvandi ja põllumajandusministeeriumi eurokoordinatsiooni büroo juhataja Kristina Uibopuu.

2. Seisukoha andmine Euroopa Liidu Nõukogu raamotsuse eelnõule, mis käsitleb Euroopa järelevalvekorraldust kohtueelsetes menetlustes Euroopa Liidu liikmesriikides [KOM(2006)468]. Kutsutud justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik Markko Künnapu.

3. Eesti seisukohad 30. jaanuaril toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kohtumisel. Kutsutud rahandusminister Aivar Sõerd ja rahandusministeeriumi Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja Martin Põder.

4. Seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele „Mullakaitse teemastrateegia” [KOM(2006)231] ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, millega luuakse mullakaitse raamistik ja muudetakse direktiivi 2004/35/EÜ [KOM(2006)232]. Kutsutud keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia osakonna juhataja Rein Raudsep.

***

Assambleed

* Riigikogu ENPA delegatsiooni liikmed Andres Herkel ja Sergei Ivanov osalevad (kuni 27. 01) Strasbourgis ENPA 2007. aasta talvise istungjärgu töös.

* Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Küllo Arjakas ja Ants Pauls osalevad (kuni 27.01) Riias ja Daugavpilsis BA keskkonna- ja energeetikakomitee istungil. Kohal on ka Põhjamaade ja Beneluxi maade esindajad. Kõne all on Ignalina uue tuumaelektrijaama rajamisega seotud küsimused.

* Riigikogu NATO PA Eesti delegatsiooni juht Sven Mikser osaleb (kuni 27.01) USA-s, Tampas NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee väljasõiduistungil.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside