Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung

1. Eesti seisukohad 28.-29. jaanuaril toimuval üldasjade ja välissuhete nõukogus. Kutsutud välisminister Urmas Paet.

Seejärel Euroopa Liidu asjade komisjonis:

2. Seisukoha andmine Euroopa Liidu Komisjoni teatisele “Eurojusti ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku rollist võitluses organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi vastu”. Kutsutud justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika osakonna rahvusvahelise õigusabi talituse juhataja Imbi Markus.

3. Seisukoha andmine EL Nõukogu direktiivi eelnõule, millega kehtestatakse riiki sisenemise ja riigis viibimise tingimused kolmandate riikide kodanikele kõrgelt kvalifitseeritud tööks. Kutsutud siseministeeriumi kodakondsus- ja migratsioonipoliitika osakonna nõunik Jane Ester.

4. Seisukoha andmine EL Nõukogu direktiivi ettepanekule kolmandate riikide kodanikele liikmesriigis elamist ja töötamist võimaldava ühtse loa taotlemise ühtse menetluse ning liikmesriigis seaduslikult elavate kolmandatest riikidest pärit töötajate ühiste õiguste kohta. Kutsutud siseministeeriumi kodakondsus- ja migratsioonipoliitika osakonna nõunik Jane Ester.

Üritused

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on ringsõidul Vasknarvas, Mustvees ja Kallastel.

* Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland osaleb (23.01-28.01) Brüsselis Euroopa Liberaaldemokraatliku ja Reformipartei (ELDR) korraldataval seminaril: „Venemaa: kas osa Euroopast või lahus Euroopast?“

Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee

Euroopa Nõukogu Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel (20.01-25.01) osaleb Prantsusmaal Strasbourgis ENPA 2008. aasta talveistungil. Reedel, 25. jaanuaril on arutusel inimõiguste ja biomeditsiini konventsiooni lisaprotokoll, mis käsitleb tervishoiu eesmärgil läbiviidavaid geneetilisi katseid, piiriülene koostöö ning videojärelevalve avalikes kohtades.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside