Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 10) 

1. Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ seoses liikmesriikide võimalusega piirata või keelata oma territooriumil GMOde kasvatamist, ning teatisele liikmesriikide vabaduse kohta otsustada geneetiliselt muundatud taimede kasvatamise üle (COM(2010)375, 380).
 
2. Eesti seisukohad 27. septembril 2010 toimuval Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil.
 
Kutsutud keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna nõunik Liina Eek, põllumajandusministeeriumi toiduohutuse asekantsler Toivo Nõvandi ja eurokoordinatsiooni büroo juhataja Kristina Uibopuu.
 
3. Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega kehtestatakse üleminekukord liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel sõlmitud investeeringuid käsitlevate kahepoolsete lepingute jaoks, kohta (COM(2010)344).
 
Kutsutud välisministeeriumi välismajanduspoliitika osakonna rahvusvahelise koostöö direktor Kairi Saar ja välismajanduspoliitika ja arengukoostöö osakonna rahvusvahelise koostöö büroo lauaülem Marju Kõrts.

Väliskomisjonis
 
Väliskomisjoni delegatsioon eesotsas komisjoni esimehe Sven Mikseriga on töövisiidil Helsingis. Visiidi eesmärgiks on arutada koos Soome parlamendi väliskomisjoniga kahepoolseid suhteid, Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitikat ning parlamentaarset kontrolli, NB8 (Põhjamaad ja Balti riigid) koostööd, arenguid Gruusias, aga ka valimisi Rootsis ja Lätis. Riigikogu delegatsioon kohtub visiidi käigus ka Eesti suursaadikuga Soomes Mart Tarmakuga, Soome välisministeeriumi asekantsleri Esko Hamiloga, EASi välisesindajaga Helsingis Valdar Liivega ning Tuglase Seltsi tegevjuhi Juhani Salokanneliga. Väliskomisjoni delegatsiooni koosseisu kuuluvad veel Raivo Järvi, Valdur Lahtvee ja Silver Meikar.
 
Üritused, konverentsid, seminarid
 
Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma peab astrofüüsika ja kosmoloogia teemalise loengu Tartu Ülikooli väärikate ülikooli kuulajatele.
 
Kell 14 – Riigikogu Teabekeskuse saalis (Toompea 1) algab Kaasamise Akadeemia koolitustsükkel. Esimesel seminaril käsitletakse osalusdemokraatiat ja kaasavat mõtteviisi tänases Eestis. Oma mõtteid jagab Marju Lauristin, arutelu juhib Maie Kiisel. Kaasamise Akadeemia kaheksal koolitusel põimitakse kokku osapoolte tundmaõppimine ja praktilised kaasamisoskused arutades kriitiliselt kaasamise/osalemise olemust, võimalikkust ja vajalikkust. Koolituse otsese sihtrühma moodustavad valitsusasutuste ja põhiseaduslike institutsioonide spetsialistid ja juhid, kes vastutavad õigusloome või arengukavade koostamise, rahastamismeetmete või avalike teenuste kujundamise eest.
 
* Majanduskomisjoni esimees Urmas Klaas osaleb (23.09-24.09) ärifoorumil Pihkvas.
 
* Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb (22.09-24.09) Pariisis Balti-Prantsuse kaitse- ja julgeolekuseminaril, kus ta esineb ettekandega. Seminari teemadeks on NATO hetkeolukord ja perspektiivid, ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika Lissaboni leppe jõustumise järel, rahvusvahelised operatsioonid, kogemus ja perspektiivid ning julgeoleku uued panused.
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside