Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 11 – Euroopa Liidu asjade komisjon

Eesti seisukohad 27.-28. märtsil toimuval transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu kohtumisel. Kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar.

Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule keskkonnasõbralike maanteeveokite edendamise kohta. Kutsutud keskkonnaministeeriumi haldusosakonna juhataja Tiit Tamm.

Kohtumine Rahvusvaheliste Ravimitootjate Liidu Eesti esindajatega uute ravimite kättesaadavust puudutaval teemal.

Seisukoha andmine Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule kohtualluvuskonfliktide ja ne bis in idem põhimõtte rakendamise kohta kriminaalmenetluses. Kutsutud justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik Kristiina Aavik.

Seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele nõukogule ja Euroopa Parlamendile, millega kehtestatakse raamprogramm „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine” aastateks 2007-2013.

Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule makseteenuste kohta ühisturul, mis muudab direktiive 97/7/EÜ, 2000/12/EÜ ja 2002/65/EÜ. Kutsutud rahandusministeeriumi finantspoliitika osakonna finantsturgude talituse peaspetsialist Marget Kukk.

Järgmise Valge saali foorumi korraldamise aeg. Foorumi teema on „Eesti kõrgharidusstrateegia aastateks 2006-2015” ja see on jätkufoorum 22. aprillil 2005. toimunud foorumile „Eesti ülikool avatud Euroopas”.

Üritused Eestis ja mujal

Kell 9.00 – 17.30 toimub Riigikogu saalis Euroopa Parlamendi Mudeli (Model European Parliament, MEP) Läänemeremaade sessiooni istung, millega simuleeritakse Euroopa Parlamendi peaassamblee tööd. Istungil osalevad delegatsioonid Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist, Taanist, Poolast ja Saksamaalt. Külalistena tulevad sessioonile ka St. Peterburi, Austria ja Hispaania noored. Riigikogus toimuva peaassamblee avab Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland.

* Riigikogu Eesti-Hiina Parlamendirühma esimees Peeter Kreitzberg, aseesimees Rain Rosimannus ja liikmed Jüri Tamm, Tiit Tammsaar ja Toivo Tootsen on (kuni 2.04) Hiina Rahvavabariigis. Plaani kohaselt peaksid täna toimuma kohtumised Ülehiinalise Rahvaesindajate Kogu Hiina-Eesti sõprusrühma liikmetega, Hiina Rahva Poliitilise Konsultatiivkonverentsi (CPPCC) Väliskomisjoni liikmetega ja Hiina Kultuuriministeeriumi esindajatega. Riigikogu Eesti-Hiina Parlamendirühma liige Urmas Reinsalu jõuab Hiina 27. märtsil.

* Riigikogu liikmed Arnold Kimber, Helle Kalda, Sven Sester, Jarno Laur ja Peeter Tulviste osalevad Ukraina parlamendivalimiste vaatlemisel OSCE PA delegatsiooni koosseisus. Parlamendivalimiste vaatlemisel osalevad ka Riigikogu ENPA delegatsiooni liikmed Toomas Alatalu ja Andres Herkel ning Riigikogu NATO PA Eesti delegatsiooni liige Margus Hanson. (Kõik vaatlejad on Ukrainas kuni 27.03).

* Väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson osaleb (kuni 24.03) Vilniuses toimuval Euroopa-Venemaa foorumil.

* Lääne – Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsiooni liige Marika Tuus osaleb (kuni 25.03) Brüsselis NATO peasekretäri, NATO suursaadikute ja Lääne-Euroopa Liidu Assamblee poliitika-, kaitse- ning tehnoloogia ja õhuruumi komiteede kohtumisel.

*Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Taimla osaleb (kuni 26.03) Haagis Balti Assamblee presiidiumi istungil ja Beneluxi parlamendi kevadistungil.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

[email protected]

Tagasiside