Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – Euroopa Liidu asjade komisjon

 

1. Eesti seisukohad 26.-27. novembril toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel. Kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.

2. Eesti seisukohad 29.-30. novembril toimuval transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu kohtumisel. Kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.

3. Seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele, mis käsitleb küberkuritegevuse vastase võitluse üldise poliitika kujundamist. Kutsutud siseministeeriumi kriisireguleerimise osakonna nõunik Kaido Tee.

4. Euroopa Komisjoni 2008. aasta tööprogramm. Kutsutud Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Toivo Klaar.

5. Eesti seisukohad 23.-24. novembril toimuval territoriaalse ühtekuuluvuse ja regionaalpoliitika alasel mitteametlikul kohtumisel.

Üritused, kohtumised

Kell 9 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson esineb loenguga Balti Kaitsekolledži kõrgemale juhtimiskursusele. Teemaks “Eesti julgeoleku- ja kaitsepoliitika; parlamendi toetus julgeoleku- ja kaitsepoliitika täideviimisele.”

Kell 10 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas avab Riigikogu istungisaalis Lastekaitse Liidu (LL) ja Eesti Õpilasesinduste Liidu (EÕL) eestvedamisel toimuva traditsioonilise noortefoorumi „101 last Toompeale”. Tervitussõnavõttudega esinevad ka EÕLi juhatuse esimees Merilin Piipuu ning LLi juhataja Alar Tamm. Seekordsel foorumil arutlevad noored teemal „Kool õpilasele või õpilane koolile”. Ettekannetega esinevad Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Peeter Kreitzberg ja UNICEF Eesti esindaja Toomas Palu. Foorumi teises pooles valitakse aasta kõige lapsesõbralikum ühiskonnategelane. Käesoleval aastal toimub noortefoorum 16. korda.

Seejärel suundub Riigikogu aseesimees Jüri Ratas ringsõidule Viljandimaale. Kell 13.15 kohtub Ratas Suure-Jaani Gümnaasiumi õpilastega ja peale seda Suure-Jaani vallavalitsusega.

* Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti rühma aseesimees Marika Tuus ja rühma liige Indrek Saar osalevad (19.11-23.11) Ameerika Ühendriikides New Yorgis ÜRO 2007. aasta parlamentaarsel kuulamisel (hearing). Sel aastal on teemaks seaduse ülimuslikkus rahvusvahelises suhtlemises: parlamentide võtmeroll.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (22.11-23.11) Slovakkias Bratislavas ENPA alatise komitee istungil. Arutusel on assamblee kodukorrareeglite võimalik muutmine, soolise võrdõiguslikkuse põhimõtted assamblees, humanitaarkatastroofidega seonduv, laste olukord Balkani konfliktipiirkondades, radioaktiivsed jäätmed ning keskkonnakaitse jpm.

* Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Tõnis Kõiv osaleb (22.11-23.11)  Slovakkias Bratislavas seminaril „Euroopa sotsiaalne mudel pärast laienemist: langus või tõus”, mille korraldab Slovakkia Juhtimise Instituut koostöös Poliitika Võrgustikuga (Policy Network).

* Riigikogu keskkonnakomisjoni liikmed Rein Ratas ja Mark Soosaar osalevad (22.11-23.11)  Belgias Brüsselis GLOBE Europe’i (Seadusandjate Ülemaailmne Organisatsioon Tasakaalustatud Keskkonna Eest) korraldataval konverentsil „Valmistumine 2009. aasta Kopenhaageni konverentsiks: juhtimine, valitsemine, jätkusuutlik areng”.

* Lätis Riias toimub 22.11-24.11 Balti Assamblee 26. istungjärk ja 13. Balti Nõukogu, millest võtavad osa Riigikogu esimees Ene Ergma ( 23.11-24.11) ning Balti Assamblee Eesti delegatsioon järgmises koosseisus: delegatsiooni juht Trivimi Velliste, asejuht Mailis Reps ja liikmed Peep Aru, Helle Kalda, Kalvi Kõva, Margus Lepik, Tatjana Muravjova, Tarmo Mänd, Jaak Salumets, Vladimir Velman, Ott Lumi (22.11- 23.11) ja Mart Laar (23. nov.) Istungjärgu raames toimub ka konverents „Balti riigid ja Euroopa Liidu naabruspoliitika”. Kitsamalt käsitletakse tööd Euroopa Liidu ühtsete väärtuste nimel, Ida- ja Lõuna-dimensioonide vahelist tasakaalu naabruspoliitikas, poliitilist dialoogi parlamentaarsel tasandil kui naabruspoliitika instrumenti ning Balti- ja Põhjamaade ühtset lähenemist naabruspoliitika elluviimisel. Nimetatud teemadel võtavad sõna Euroopa Komisjoni esindajad, aga ka eksperdid Moldovast, Aserbaidžaanist, Gruusiast, Venemaalt, Armeeniast, Valgevenest, Rumeeniast. Külalisesinejaid on kutsutud ka Euroopa Liidu liikmesriikidest Rootsist, Soomes Suurbritanniast.

BA istungjärgul on arutusel 2007. aasta tegevuse aruanne, käsitletakse Balti riikide ühtset energiapoliitikat, keskkonnakaitset ning tööturuga seotud küsimusi.

Riigikogu pressitalitus
Ülo Mattheus, 631 6352

Tagasiside