Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 10)

 

1. Eesti seisukohad 23.-24. juunil toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel. Seisukohti tutvustavad põllumajandusministeeriumi põllumajandus- ja kaubanduspoliitika asekantsler Andres Oopkaup, maaelu- ja kalanduspoliitika asekantsler Toomas Kevvai, välissuhete ja eurokoordinatsiooni osakonna eurokoordinatsiooni büroo juhataja Kristina Uibopuu ning keskkonnaministeeriumi esindaja.

2. “Eesti majanduskasvu ja tööhõive kava 2008–2011” eelnõu Lissaboni strateegia elluviimiseks.  Kutsutud Riigikantselei strateegiadirektor Keit Kasemets.

Maaelukomisjonis

Jätkub väljasõiduistung Ida-Virumaal. Tutvumine Oru pargi ja Pühajõe taluga; kohtumine Ida-Viru maavanema Riho Breiveliga; kohtumine Ida-Virumaa Talupidajate Liidu esindajatega.

Üritused, konverentsid

* Riigikogu esimees Ene Ergma ja Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalevad (19.06-21.06) Lissabonis Euroopa Liidu liikmesriikide parlamendi esimeeste konverentsil. Konverentsi keskne arutlusteema on naiste osalemine poliitikas. Ene Ergma on konverentsil kaasettekandja. 

* Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland osaleb (18.06-22.06) Bakuus Aserbaidžaani parlamendi 90. aastapäeva üritustel. Ojulandil on Bakuus kavas kohtumised Aserbaidžaani riigijuhtide, omavalitsustegelaste ning haridusringkondade esindajatega. Riigijuhtidega tulevad kõne alla Euroopa energeetikajulgeoleku küsimused ning Eesti-Aserbaidžaani majandussuhted. Ojuland esineb Milli Medžlis` is pidulikul istungil ka kõnega.  

* Põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (16.06-20.06) Strasbourgis Rassismi ja Sallimatuse Vastu Võitlemise Euroopa komisjoni (ECRI) 46. plenaaristungil.

* Riigikogu liige Peeter Tulviste osaleb (20.06-21.06) Vilniuses sümpoosionil „Kaitstes ülikooli. Akadeemiline vabadus Kesk- ja Ida-Euroopas.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside