Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 11 – Euroopa Liidu asjade komisjon

Komisjon valib esimehe ja aseesimehe.

Kell 11.15 – Euroopa Liidu asjade ja väliskomisjoni ühisistung

Eesti seisukohad 23.-24. aprillil toimuval üldasjade ja välissuhete nõukogu kohtumisel. Seisukohti tutvustab välisministeeriumi asekantsler Euroopa Liidu küsimustes Kaja Tael ja poliitikadirektori osakonna 1. A büroo lauaülem Kristel Kase-Saar.

Euroopa Liidu asjade komisjonis pärast ühisistungit

Eesti seisukohad 27-28. aprillil toimuval mitteametlikul konkurentsivõime ja kasvu nõukogu kohtumisel. Kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ja haridusminister Tõnis Lukas.

Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile, millega muudetakse direktiivi 98/70/EÜ seoses bensiini, diislikütuse ja gaasiõli spetsifikatsioonidega ja kehtestatakse autotranspordis kasutatavatest kütustest pärinevate kasvuhoonegaaside heitkoguste järelevalve ja vähendamise mehhanism, ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 1999/32/EÜ seoses siseveelaevades kasutatava kütuse spetsifikatsioonidega, ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 93/12/EMÜ (KOM(2007)18). Kutsutud keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia osakonna välisõhu kaitse ja kiirgusohutuse büroo juhataja Viktor Grigorjev.

Seisukoha andmine EL Nõukogu raamotsusele „Tingimisi karistuste ja alternatiivsete mõjutusvahendite tunnustamise ja täitmise järelevalve kohta”. Kutsutud justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik Markko Künnapu.

COSAC’i kohtumine Berliinis 13.-15. mail 2007.

Kohtumised

Kell 15.15 – Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esimees Mart Laar kohtub Bundestagi aseesimehe Susanne Kastner’iga.

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

 

Tagasiside