Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – Euroopa Liidu asjade komisjon

1. Eesti seisukohad 22.-23.oktoobril toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel. Kutsutud Keskkonnaministeeriumi abiminister Rita Annus, Põllumajandusministeeriumi kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna alkoholi büroo peaspetsialist Kristine Laidre, finantsosakonna juhataja asetäitja Marika Kongas ning toidu- ja veterinaarosakonna juhataja asetäitja Pille Tammemägi.

2. Seisukoha andmine EL Nõukogu määruse eelnõu, millega määratakse kindlaks teatavate Läänemere kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused 2008. aastaks [COM(2007)492]. Kutsutud keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Ain Soome.

3. Seisukoha andmine Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule „Turupõhised vahendid keskkonnapoliitikas ja sellega seotud valdkondades” [KOM(2007)140]. Kutsutud rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna kaudsete maksude talituse peaspetsialist Lauri Lelumees.

4. Seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele „Paindlikkuse ja turvalisuse ühiste põhimõtete poole: rohkem paremaid töökohti paindlikkuse ja turvalisuse kaudu” [KOM(2007) 359]. Kutsutud sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Janno Järve, eurokoordinatsiooni ja välissuhete osakonna eurokoordinatsiooni juht Triin Uusberg ja eurokoordinatsiooni ja välissuhete osakonna peaspetsialist Annika Sepp.

5. Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2004/2003 Euroopa tasandi erakondi reguleerivate määruste ja erakondade rahastamise eeskirjade kohta. Kutsutud Justiitsministeeriumi õigusloomeosakonna avaliku õiguse talituse nõunik Tiina Runthal.

6. Seisukoha andmine EL Nõukogu määruse eelnõule, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) ja määrust (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta).Kutsutud põllumajandusministeeriumi maaelu arengu osakonna põllumajanduskeskkonna ja -maastike büroo juhataja Katrin Rannik.

Üritused, foorumid, kohtumised

Kell 12.30 – Teaduste Akadeemia saalis(Kohtu 6) algab Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS ning Arengukoostöö Ümarlaua korraldatav seminar „Kuidas kokkulepitud arengukoostöö eesmärke tegelikult ellu viia?”

Kell 14-15 – toimub seminari raames debatt: „Arengukoostöö – kuidas kokkulepitud eesmärke tegelikult ellu viia?” Debatil osalevad Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser, Riigikogu Euroopa Liidu Asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson, välisministeeriumi asekantsler välismajanduse ja arengukoostöö küsimustes Mart Laanemäe ja Arengukoostöö Ümarlaua nõukogu liige Johanna Helin.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel ja Riigikogu väliskomisjoni liige Silver Meikar osalevad (18.10-19.10) Leedus Vilniuses Balti riikide Kuuba teemalisel tööfoorumil, mille korraldab Vilniuse Ülikooli Rahvusvaheliste Suhete ja Poliitikateaduste Instituut koostöös Ida-Euroopa Uuringute Keskuse ja Demokraatliku Poliitika Instituudiga. Teemadeks on olukord Castro režiimi ajal, Euroopa partnerite toetus Kuubale, Balti riikide Kuuba-poliitika tähtsus, näidatakse videotelekonverentsi Kuuba dissidentidega.

* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts osaleb (17.10-19.10) Brüsselis WEU Assamblee presidentide laiendatud komitee istungil ning kohtumistel WEU Alalise Nõukogu ja Euroopa Liidu poliitika- ja julgeolekukomiteega.

* Riigikogu majanduskomisjon eesotsas komisjoni esimehe Urmas Klaasiga on (17.10-19.10) visiidil Brüsselis. Euroopa Komisjoni energiapoliitika ja julgeolekuvarude üksuse juht Jean-Arnold Vinois ning majandus- ja rahanduse direktoraadi esindajad annavad Riigikogu majanduskomisjoni liikmetele ülevaate EL ühtsest energiapoliitikast, energiajulgeolekust ja EL majanduse arengu ning eurotsooni laienemisega seonduvast. Kohtumisel Euroopa Komisjoni energia ja transpordi peadirektoraadi direktori Jonathan Scheele’ga on aruteluteemadeks üle-euroopalised transpordivõrgud, nende arendamine ja finantseerimine.

Visiidi käigus toimuvad kohtumised Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallase ja Euroopa Parlamendi liikmete Siiri Oviiri, Katrin Saksa, Andres Tarandi ja Tunne Kelamiga.

Tööst Euroopa Liidu juures informeerivad Riigikogu liikmeid suursaadik Tiit Naber Eesti Alalisest Esindusest ja Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraadi WTO, CD ja toiduainete kaubanduse direktor Signe Ratso.

Delegatsiooni koosseisus on majanduskomisjoni liikmed Hannes Astok, Margus Lepik, Taavi Veskimägi, Ester Tuiksoo, Aivar Riisalu, Olga Sõtnik ja Marek Strandberg

* Riigikogu aseesimees Jüri Ratas ning Riigikogu liikmed Peep Aru, Kalvi Kõva, Kalle Laanet, Eiki Nestor, Hanno Pevkur ja Indrek Saar osalevad Leedus Šiauliais Eesti, Läti ja Leedu parlamendiliikmete korvpalliturniiril Balti Assamblee karikale. Turniiri eesmärk on propageerida korvpalli, füüsilist tegevust ja tervislikku eluviisi. Turniir toimub Šiauliai Spordikoolis „Šaulys” ning aset leiab kolm mängu: kell 17.00 Leedu-Läti, kell 17.45 Leedu-Eesti ja kell 18.30 Läti-Eesti. Karika üleandmistseremoonia toimub kell 19.30.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside