Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – Euroopa Liidu asjade komisjon

1. Eesti seisukohad 22.-23. oktoobril 2012 toimuval EL põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil. Kutsutud põllumajandusministeeriumi toiduohutuspoliitika ja kalanduspoliitika asekantsler Toomas Kevvai, eurokoordinatsioonibüroo juhataja Jaanus Heinsar ja keskkonnaministeeriumi nõunik kalandusküsimustes Eesti esinduse juurde Euroopa Liidus Kaire Märtin.

2. Seisukoha andmine. Tehnoülevaatuspakett: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, milles käsitletakse mootorsõidukite ja nende haagiste korralist tehnoülevaatust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/40/EÜ (COM(2012) 380); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, millega muudetakse nõukogu direktiivi 1999/37/EÜ sõidukite registreerimisdokumentide kohta (COM(2012) 381); Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu , milles käsitletakse liidus liiklevate tarbesõidukite tehnokontrolli ja ülevaatust ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/30/EÜ (COM(2012) 382). Kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakonna veondus- ja liiklustalituse juhataja Sander Salmu.

3. Seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele „Euroopa teadusruumi partnerluse tugevdamine tipptaseme ja kasvu saavutamiseks“ (COM(2012)392). Kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna asejuhataja Maia-Liisa Anton.

4. Seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele „Teadusinfo paremini kättesaadavaks: rohkem kasu avaliku sektori investeeringutest teadustegevusse“ (COM(2012)401). Kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna asejuhataja Maia-Liisa Anton.

 5. Seisukoha andmine Euroopa pangandusliidu ja pangandusjärelevalve loomise kohta. Kutsutud rahandusministeeriumi finantsturgude osakonna juhataja Thomas Auväärt ja sama osakonna peaspetsialist Helen Korju.

Konverentsid, assambleed

* NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni liige Mati Raidma osaleb (17.10-20.10) Venemaal Moskvas NATO PA tsiviilmõõtme- ja julgeolekukomitee demokraatliku valitsemise ning tuleviku kaitse- ja julgeolekuvõimekuse alakomitee istungil.

* Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb (16.10-19.10) Rootsis Lundis koorilaulu ideede ja praktikate alasel rahvusvahelisel konverentsil, kus ta esineb ka ettekandega „Kultuuri roll poliitikas“.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside