Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 9.15 – maaelu komisjon

 

1. EL Nõukogu määrus, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid. Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile.

2. EL Nõukogu määrus, millega kehtestatakse puu- ja köögiviljasektori erieeskirjad ja muudetakse teatavaid määrusi {SEK(2007) 74} {SEK(2007) 75}. Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile.

3. Ülevaade EL Põllumajanduse ja Kalanduse Nõukogu märtsiistungi päevakorrast.

Kell 10 – Euroopa Liidu asjade komisjon

1. Seisukoha andmine EL Nõukogu määrusele, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid [KOM(2006)822]. Kutsutud põllumajandusministeeriumi maaelu- ja kalanduspoliitika asekantsler Toomas Kevvai.

2. Seisukoha andmine EL Nõukogu määrusele, millega kehtestatakse puu- ja köögiviljasektori erieeskirjad ja muudetakse teatavaid määrusi [KOM(2007)17]. Kutsutud põllumajandusministeeriumi maaelu- ja kalanduspoliitika asekantsler Toomas Kevvai.

3. Eesti seisukohad 19.-20. märtsil toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel. Kutsutud põllumajandusminister Ester Tuiksoo.

4. Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiivile ohtlike kaupade siseveo kohta [KOM(2006)852]. Kutsutud majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi raudteetalitluse peaspetsialist Rein Lookene ja raudteetalituse peaspetsialist Kristi Kuldma.

5. Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiivile ühenduse raudteevõrgu koostalitlusvõime kohta [KOM(2006)783]; Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiivile, millega muudetakse ühenduse raudtee ohutuse direktiivi 2004/49/EÜ[KOM(2006)784]; Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu määrusele, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 881/2004, millega asutatakse Euroopa Raudteeagentuur[KOM(2006)785]. Kutsutud majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi raudteetalituse juhataja Indrek Laineveer ja raudteetalituse peaspetsialist Kristi Kuldma.

6. Eesti seisukohad 22.-23. märtsil toimuval transpordi-, telekommunikatsiooni- ja energeetika nõukogu kohtumisel. Kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar.

7. Seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele nõukogule, Euroopa Parlamendile ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele “Liikmesriikide otsese maksustamise süsteemide koordineerimine siseturul” (KOM(2006)823), Komisjoni teatisele nõukogule, Euroopa Parlamendile ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele “Piiriülene maksustamine kahjumi korral” (KOM (2006)824) ja Komisjoni teatisele nõukogule, Euroopa Parlamendile ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele “Maksustamine riigist lahkumisel ja vajadus kooskõlastada liikmesriikide maksupoliitikaid”(KOM(2006)825). Kutsutud rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna otseste maksude talituse peaspetsialist Margus Täht.

8. Eesti seisukohad 27. märtsil toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kohtumisel. Kutsutud rahandusminister Aivar Sõerd.

9. Seisukoha andmine: Eesti seisukohad EL eelarve reformiks. Kutsutud rahandusminister Aivar Sõerd.

10. Seisukoha andmine Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi eelnõule, millega muudetakse nõukogu 6. detsembri 1993. aasta direktiivi 93/109/EÜ, millega sätestatakse üksikasjalik kord, mille alusel liikmesriigis elavad, kuid selle riigi kodakondsuseta liidu kodanikud saavad kasutada õigust hääletada ja kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel [KOM(2006)791]. Kutsutud justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna avaliku õiguse talituse nõunik Age Inkinen.

Assamble Tuneesias

Riigikogu väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa osaleb (kuni 15. 03 – 19. 03) Tuneesias Tunises Euroopa Liidu -Vahemeremaade Parlamentaarse Assamblee täiskogu 3. istungil.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside