Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – Euroopa Liidu asjade komisjon
1. Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule Euroopa ühise müügiõiguse kohta (COM(2011)635). Kutsutud justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse juhataja Indrek Niklus ja justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse nõunik Triin Tõnisson.
2. Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega asutatakse Euroopa Ühendamise Rahastu (COM(2011)665) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, milles käsitletakse üleeuroopalise energiataristu suuniseid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1364/2006/EÜ (COM(2011)658). Kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja Viljar Lubi, transpordi arengu ja investeeringute osakonna peaspetsialist Helena Hinto ja energeetika osakonna talituse juhataja Jako Reinaste.

Üritused, kohtumised, ENPA
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel (13.-16.dets) ja liikmed Mailis Reps (12.-16.dets) osalevad Prantsusmaal Pariisis ENPA erinevate komiteede istungitel. Herkel osaleb poliitikakomitee ja monitooringukomitee istungitel, Reps õigusasjade ja inimõigustekomitee ning monitooringukomitee istungitel. Käsitletakse olukorda Serbias, Bosnias ja Hertsegoviinas, Ukrainas, Venemaal, Aserbaidžaanis ja Gruusias, samuti mitmeid muid küsimusi.
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
 
Tagasiside