Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung

1.  Eesti seisukohad 18.-19. mail 2009 toimuval üldasjade ja välissuhete nõukogu istungil, kus osalevad ka arengukoostöö- ja kaitseministrid. Kutsutud kaitseminister Jaak Aaviksoo, välisministeeriumi poliitikadirektor Clyde Kull, poliitikadirektori osakonna 1. büroo direktor Kristina Meius ning välismajanduse ja arengukoostöö osakonna 3. büroo lauaülem Tiina Tarkus.

Seejärel Euroopa Liidu asjade komisjonis:

2. Seisukoha andmine Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule “Üleeuroopaline transpordivõrgustik: poliitika läbivaatamine” (COM(2009)44 ). Kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi ja logistikavaldkonna nõunik Anti Moppel.

3. Seisukoha andmine EL Nõukogu direktiivi eelnõule vastastikuse abi kohta maksude, tollimaksude ja teiste meetmetega seotud nõuete sissenõudmisel (COM(2009)28). Kutsutud rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna peaspetsialist Iiris Põldma.

4. Seisukoha andmine ravimipaketile. Kutsutud sotsiaalministeeriumi tervishoiuosakonna ravimipoliitika juht Dagmar Rüütel ja eurokoordinatsiooni ja välissuhete osakonna eurokoordinatsiooni juht Triin Uusberg.

5. Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 86/613/EMÜ (COM(2008)636). Kutsutud sotsiaalministeeriumi eurokoordinatsiooni ja välissuhete osakonna eurokoordinatsiooni juht Triin Uusberg.

Kell 11 – tudengikonverents

Riigikogu konverentsisaalis toimub tudengite poliitikakonverents „Üliõpilaskond – surve ja kohustus seaduse ees“, mille korraldavad Tartu Ülikooli üliõpilasesindus ja Riigikogu Kantselei. Konverentsi teemadeks on doktorantide hetkeolukord, õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muudatusettepanekud ja õppetöö õiguslik korraldus.

Osalevad Riigikogu liikmed Peeter Kreitzberg, Taavi Rõivas, Aadu Must, Marek Strandberg ja Ott Lumi, samuti Rahvaliidu haridustoimkonna juht Eimar Veldre. Konverentsi modereerib politoloog Rein Toomla.

Muud üritused ja istungid

Kell 8.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Toompeal Kuristiku Gümnaasiumi õpilastega.

Kell 10Jüri Ratas kohtub Toompeal Pärnu Sütevaka gümnaasiumi õpilastega.

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Türi lillelaada ning tehnika- ja ehitusnäituse avamisel.

* Riigikogu ENPA delegatsiooni asendusliige Aleksei Lotman osaleb (13.05-16.05) Peterburis ENPA keskkonna-, põllumajanduse ja kohalike omavalitsuste komitee säästliku arengu allkomitee istungil.

* Riigikogu ENPA delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb (13.05-15.05) Istanbulis ENPA võrdsete võimaluste komisjoni ja koduvägivalla vastu võitlemise komisjoni istungil.

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside