Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – Euroopa Liidu asjade komisjon

1. Ülevaade 11.-12. aprillil 2011 toimunud Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungist (siseküsimused). Kutsutud siseministeeriumi nõunik Ketlin Jaani-Vihalem.
2. Seisukoha andmine Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule Euroopa Liidu riigihankepoliitika ajakohastamise ja Euroopa hanketuru tõhustamine kohta (COM (2011) 15). Kutsutud rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonnajuhataja kt Agris Peedu.
3. Arvamuse küsimine Euroopa Komisjoni teatisele Euroopa Parlamendile ja nõukogule, mis käsitleb menetlusi, millega Euroopa Parlament kontrollib koostöös liikmesriikide parlamentidega Europoli tegevust (COM (2010)776).
4. Euroopa Liidu asjade komisjoni 2011 I poolaasta töökava.

Üritused, ENPA, IPU
* Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on ringsõidul Valgamaal, kus annab Tõrva Gümnaasiumis ühiskonnaõpetuse tunni 11 klassile, Ala Põhikoolis ühiskonnaõpetuse tunni 8-9 klassile, külastab ettevõtet A. Karuse AS ja kohtub Tõrva Puuetega Inimeste Liidu liikmetega.
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel (10.04-15.04) ja XI Riigikogu liige Aleksei Lotman (10.04-15.04) osalevad Prantsusmaal Strasbourgis ENPA kevadistungil. Seekordsel ENPA täiskogul on arutusel Berni konventsiooni elluviimisega seonduv, religioosne mõõde kultuuridevahelises dialoogis, koolivägivalla vastane hariduspoliitika, vaesusega seotud küsimused, maal elavate naiste probleemid Euroopas, vesi, kui konfliktide allikas, immigrantide õiguste kaitse jpm. Lotman on keskkonnakomisjoni Berni konventsiooni raportöör ja büroo liige.
* Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni liikmed Marika Tuus (13.04-21.04)ja Erki Nool (17.04-21.04) ning Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul (14.04 -21.04) osalevad Panamas IPU 124. assambleel ja Parlamentide Peasekretäride Assotsiatsioon (ASGP) konverentsil. Parlamentidevahelise Liidu assamblee peateemaks on „Parlamendi vastutus – tegutsedes inimeste ootuste kohaselt“. Kõne all on ka valimiskampaaniate rahastamise kontrolliga seotud küsimused, valimistega seotud vägivalla ennetamine ja võimuvahetuse rahuliku ülemineku tagamine. Samuti parlamentide roll looduslike ressursside kasutamise kontrollimisel ja põllumajanduse toetamise küsimused. Riigikogu delegatsiooni liikmed osalevad Parlamentidevahelise Liidu plenaaristungitel, kolme alalise komitee ning geopoliitilise grupi 12+ töös. Paralleelselt Parlamentidevahelise Liidu assambleega toimub Panamas parlamentide peasekretäride assotsiatsiooni (Association of Secretaries General of Parliaments, ASGP) kohtumine , mille tööst võtab osa Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul.
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside