Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – Euroopa Liidu asjade komisjon
1. Eesti seisukohad 17. mail 2010 toimuval Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil. Kutsutud põllumajandusministeeriumi asekantsler Andres Oopkaup ja välissuhete ja eurokoordinatsiooni osakonna juhataja Siim Tiidemann.
2. Eesti seisukohad 19. mail 2010 toimuval puudega inimeste küsimustega tegelevate Euroopa Liidu ministrite mitteametlikul kohtumisel. Kutsutud sotsiaalminister Hanno Pevkur.
3. Eesti seisukohad 18. mail 2010 toimuval Euroopa Liidumajandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kohtumisel. Kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi

Kohtumised, konverentsid

Kell 10
– Riigikogu aseesimees Keit Pentus külastab Sakala Eragümnaasiumit.

Kell 12.30
Keit Pentus kohtub Hiina Jilini maakonna delegatsiooniga.
* Riigikogu esimees Ene Ergma ja Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalevad (13.05-15.05) Rootsis Stockholmis Euroopa Liidu riikide parlamentide esimeeste konverentsil. Plenaaristungi teemadeks on Lissaboni leping ja parlamentidevaheline koostöö ning uued tehnoloogiad ja kommunikatsioon kui parlamenditöö väljakutse, milles Ene Ergma esineb sõnavõtuga.
* Tartus toimub (13.05-14.05) Eesti, Läti ja Leedu parlamentide väliskomisjonide delegatsioonide kohtumine. Kahepäevase kohtumise keskmes on julgeolekupoliitika küsimused: NATO uue strateegilise kontseptsiooni koostamine ning Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika teostamine ning parlamentaarne kontroll. Kolme parlamendi väliskomisjoni liikmed külastavad Balti Kaitsekolledžit ning kohtuvad Tartu Ülikooli riigiteaduste üliõpilastega. Tartu kohtumisest võtavad osa väliskomisjoni esimees Sven Mikser, aseesimees Enn Eesmaa ja liige Silver Meikar.
* Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste osaleb (13.05-14.05) Lätis Riias Balti Assamblee presiidiumi ja BA julgeoleku- ja õiguskomisjoni istungil. Arutusele tulevad teemad käsitlevad uusi julgeolekustrateegiaid ning üle-Atlandilist ja regionaalset julgeolekunägemust.

*
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Aleksei Lotman osaleb (13.05-14.05) ENPA esindajana Venemaal Peterburis 3. Neeva ökoloogia kongressil.
* OSCE Parlamentaarse assamblee Eesti delegatsiooni juht Paul-Eerik Rummo ning liikmed Mart Nutt ja Toivo Tootsen osalevad (13.05-17.05) Kasahstanis Alma-Atas OSCE teisel üle-Aasialisel parlamentaarsel foorumil „OSCE Euraasia dimensioon”. Arutusel on regionaalse julgeoleku küsimused nagu olukord Afganistanis, terrorism ja relvastuse vähendamine, aga ka majanduse areng ning inimmõõtmega seonduv (usuline sallivus, poliitika, meedia vabadus, narkootikumide
kaubandus, inimkaubandus
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside